Čtení z obličeje není nic těžkého

Každá vráska, záhyb, výstupek či znaménko souvisí s některým z orgánů. Vypadáme tak, jak jíme, myslíme a žijeme.

Obecně platí, že lidé s širokým obličejem mají tendenci být více extrovertní, a ti s úzkou tváří jsou introvertnější.

Lidé s kulatým obličejem působí otevřeně a důvěryhodně. Podobně, lidé s oválnou tváří bývají laskaví a společenští. Lidé se čtvercovým nebo obdélníkovým obličejem mají silnou osobnost a bývají dobrými manažery a leadery. Trojúhelníkový tvar s širokým čelem poukazuje na inteligenci, ale také často protichůdné myšlenky.

Více důvěryhodně působí lidé, kteří svou tvář neskrývají za vlasy či klobouky apod.

Linky kolem úst souvisí s vychováním a životem. Vertikální linie nad horním rtem odkazují na dlouhodobé zabývání se péčí o ostatní a potřebu věnovat určitý čas sami sobě. Vertikální linie pod dolním rtem mohou znamenat hořkost nebo zklamání. Obdobně je tomu tak u linií vycházejících z koutků rtů směřujících směrem dolů.

Zuby mají být rovné. Jakmile vyčnívají, znamená to, že jejich nositel je jemný a nebudeme od něj čekat silnou vůli, ale spíše pochopení. Naopak zuby směřující dovnitř charakterizují praktičnost. Řídké zuby jsou známkou slabého zdraví.

Zarudlý, fialový obličej, prostoupený množstvím tenkých žilek bývá zjevným znakem špatně pracujícího srdce. Drobné žilky na špičce nosu poukazují na možný vysoký tlak. Nateklý, tvrdý konec nosu je varováním před tukovými nánosy kolem srdce.

Čelo zobrazuje nervový systém. Mezi obočím bývají svislé vrásky. Hluboká rýha ukazuje na agresivitu jater. U takového člověka počítejte s tvrdostí a neústupností.  Naopak dvě jemné vrásky mezi obočím poukazují na soucitnost.

Prostor mezi očima a obočím je velmi důležitý. Nazývá se palácem kariéry a vypovídá o profesním úspěchu. Je-li oblast úzká a matná, nesvědčí to o převratném vzestupu na společenském žebříčku.

Srostlé obočí značí problém, protože intelekt a emoce spolu nekorespondují. Obočí nízko posazené je znakem velmi netrpělivých, rovné jako přímka zase byrokratického myšlení. Rostlé do oblouku je symptomem fantazie, představivosti a kreativity. Pokud je nepravidelné a posazené nízko, mívá jeho nositel sklony k výbuchům hněvu. Obočí padající dolů je znakem netrpělivosti.

Ústa jsou obrazem zažívacího ústrojí. Dolní ret zobrazuje kvalitu tlustého střeva, horní ret představuje žaludek. Barva a lesk rtů podává informaci o kvalitě sleziny. Jsou-li ústa široká a neostrá, je zažívací ústrojí ochablé. Jsou-li ústa sevřená a úzká, je i zažívací ústrojí stažené. Sevřená ústa jsou znakem zarputilosti a odvahy, úzké rty znakem bezcitnosti. Odulé rty působí smyslně a svědčí o velkém příjmu cukru, ovoce a alkoholu. Velká ústa symbolizují člověka upovídaného a plného emocí.

Část nad horním rtem souvisí s pohlavním ústrojím. Pokud zde roste knír, je pohlavní ústrojí silné. U žen to značí nedostatek ženských hormonů.

Velké uši se silnými lalůčky napovídají o zkušenostech, vyváženosti a velkodušnosti. Jsou také známkou dlouhověkosti. Špičaté uši poukazují na nadměrnou konzumaci živočišných bílkovin a patří k agresivnímu člověku. Malé ušní lalůčky symbolizují nedostatek minerálů a slabost. Malé uši patří lidem pružným, pohotovým, ale s myšlením omezeným a úzkoprsým.

Čím větší oči, tím větší otevřenost a zájem o druhé lidi. Spousta umělců je má velké, neboť je druzí skutečně zajímají. Velké kulaté oči propůjčují dar vidět o něco víc než ostatní. Užší tvar naopak vypovídá o uzavřenosti člověka, hranaté o ambicích. Vnější oční koutky svěšené dolů svědčí o věrnosti a příchylnosti. Zato opačný případ, šikmo zdvižené koutky očí, poukazují na nestálost a přelétavost.

Váčky pod očima provázejí osoby s poruchami ledvin a vylučovacího systému. Jsou tvořeny hromaděním tekutin a hlenu. Takové osobnosti mají potíže s rozhodováním, bývají unavení, zapomnětliví a leniví.

Jedny z nejlepších rysů, které můžeme zaznamenat, jsou nasolabiální rýhy mezi nosními křídly a tváří, které se táhnou od nosu až ke koutkům rtů. Jsou znakem velkého bohatství. Pokud jdou do oblouku, přidává se i šťastná rodina. Svému nositeli propůjčují moc, bohatství, blahobyt.

A jak je to s hlasem? Vysoce položený hlas naznačuje přejídání sladkostmi a ovocem. Maso a tuky hlas prohlubují. Rytmus hlasu je řízen srdcem. Přespříliš nadšený tón a rychlé tempo prokládané smíchem varují před nebezpečím srdečního poškození.

Povahu člověka a sklon k jeho nemocem můžeme usuzovat také podle celkového vzezření osobnosti.

Další tipy, rady a doporučení najdete v sekci „Články“ – Principy tradiční medicíny a její metody

Jsme rádi, že vás naše články inspirují, ale prosíme o jejich nekopírování, děkujeme.

Ráda Vám doporučím byliny a stravu přímo pro Vás. Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně.

Jako certifikovaná terapeutka nabízím sestavení bylinných směsí (případně i jídelníčků) přímo na míru. To, co je vhodné pro jednoho, druhému sedět nemusí, a přitom oba mohou mít stejný zdravotní problém. Postupy a směsi, které používám, jsou prověřeny staletími zkušeností, proto fungují. Tradiční terapie doplňuji moderními poznatky a metodami.

Zaměřuji se především na celkovou harmonizaci organismu, na podpůrnou terapii obezity, akné, nespavosti, trávicích či střevních potíží, psychické nestability, očistu od gynekologických kandidóz, pomoc při menstruačních problémech, migrénách a dalších zdravotních neduhů.

Kontaktovat mne můžete prostřednictvím emailu – tradicniterapie@gmail.com nebo volavka@lecive-pohadky.cz.

Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je tradiční terapie dlouhodobá, ale její pozitivní vliv pocítíte již po pár týdnech.

Cílem praktiků tradiční medicíny je změnit lidské návyky a myšlení v rámci prosazování zdravého životního stylu, zaujetí pozitivního postoje vlivem správného stravování, cvičení, vhodné duševní aktivity a koordinace vlivů okolního prostředí na náš zdravotní stav. V klinické praxi kladou terapeuti důraz na přesnou diagnózu a rozbor příznaků. Vyhledávají skutečné příčiny potíží a následně je léčí. Právě díky globálnímu přístupu často vyléčí několik problémů současně, je však třeba být trpělivý.

A jak poznáte opravdového terapeuta? Bude k vám přistupovat jako k individualitě, kromě bylin a vhodných potravin vám nabídne i hramonizaci psychiky, doporučí změny životního stylu přímo pro vaši osobnost, po seznámení se s vaším problémem objedná byliny upravené konkrétně pro vás, nezatíží vás příliš a uleví vám.

Přes toto všechno nemůže nikdy tradiční terapie nahradit západní lékařskou odbornou léčbu. Veškeré informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz berte prosím jako osobní názor a ne jako vědecky podložená, schválená a orazítkovaná fakta. Dle platných legislativních norem by vám špatná interpretace a laický přístup mohl ublížit. Rozhodnutí, jak investovat do svého zdraví a jak zlepšit svou kondici a mít více radosti ze života, je jen na vás.

Sdílet článek na:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *