Tradiční medicína = celostní komplexní přístup a vnímání souvislostí

Tradiční medicína přikládá obrovský význam vztahům, které jsou mezi lidským organismem a světem přírody. Člověk je chápán jako zmenšenina vesmíru, mikrokosmos, který je vytvořen z téže látky jako celý vesmír – z energie čchi, řízené z ní vyvěrajícím zákonem jin–jangových přeměn.

Čínská medicína uvažuje o lidských orgánech a povrchových strukturách těla jako o jednom celku. Lidské tělo se skládá z vnitřností, tkání a orgánů, které mají své specifické funkce, avšak vzájemným působením zajišťují funkční jednotu organismu. Části ovlivňují celek a celek ovlivňuje části. Různé stavební prvky lidského těla jsou svou podstatou neoddělitelné, jsou ve vzájemných vztazích, vzájemně se ovlivňují a kontrolují.

Tradiční medicína vždy léčí celého člověka, tedy musí být celostní. Terapeut při diagnostice musí počítat nejenom s danou nemocí, která pacienta přivedla k němu, ale i s dalšími faktory – konstitucí, zvyky, způsobem stravování, jeho myšlením, denním režimem apod.

Každý člověk je jiný a také léčba by měla být přizpůsobená individuálně. Podobně funguje také psychoterapie. Stejnou nemoc léčí odlišnými postupy. Příkladem může být nespavost – má mnoho příčin a každá by se měla léčit jinak.

Jednota organismu je zajišťována orgány za pomoci vnitřností a prostřednictvím systému drah. Čínská medicína uznává pět jinových orgánů zang (řídí všechny základní funkce organismu i jeho další součásti, nacházejí se hlouběji v těle):

 • Srdce
 • Plíce
 • Slezina
 • Játra
 • Ledviny

Jangové orgány fu jsou více na povrchu (jsou systémem meridiánů spojeny s orgány zang, pěti smyslovými orgány, devíti tělními otvory, čtyřmi údy, sty kostmi apod.). Šesti jangovými orgány jsou:

 • Žlučník
 • Tenké střevo
 • Žaludek
 • Tlusté střevo
 • Močový měchýř
 • Trojitý zářič

Klimatické změny, střídání ročních období, dne a noci, zeměpisná poloha, životní prostředí apod., do různé míry ovlivňují život člověka.

Čchi jakožto vitální síla přírody:

 • na jaře se rodí, aktivizuje
 • v létě narůstá, překypuje
 • během pozdního léta dochází ke zlomu, k přeměně
 • na podzim se začíná ztišovat, shromažďovat
 • v zimě se uskladňuje, uschovává.

Tento cyklus pohybu čchi se přenáší i na chování energie v lidském těle, s čímž souvisejí změny v jeho fyziologických činnostech, proto člověk:

 • na jaře se začíná více aktivizovat (stoupá jang)
 • v létě jsou životní procesy v plném proudu, tělo se nejvíce otevírá vnějšímu prostředí a jeho ochranná čchi se pohybuje na povrchu
 • na podzim se tělo začíná stahovat do sebe
 • v zimě se ztišuje a uzavírá, jeho ochranná čchi se pohybuje uvnitř

Energie čchi se v organismu chová obdobně jako čchi v přírodě, proto jedním z hlavních předpokladů uchování zdraví je dle čínské medicíny život v souladu s rytmem Vesmíru.

Prevence, tj. předcházení onemocněním, znamená schopnost žít podle přírodních (jin-jangových) zákonů, vědomě se jimi řídit a vyhýbat se takovým tělesným i duševním aktivitám, které by směřovaly proti jejich logice.

Při stanovování diagnózy lékař nejen že pojímá lidský organismus jako celek, ale bere v potaz i vztah mezi člověkem a jeho okolím. Vedle nemoci samotné a jejích projevů přihlíží tedy i k momentálnímu ročnímu období, podnebním vlivům, životnímu prostředí, geografickým činitelům, atd.

Východní medicína se rozvíjela jakožto univerzální a za jejím rozšířením do celého světa stojí (kromě vlny čínské emigrace) ponejvíce tato její univerzalita, včetně propojení těla a ducha (psychiky). Mnohé země západního světa čínskou medicínu využívají v rámci oficiálního systému péče o zdraví. Takovou otevřenou zemí je například Portugalsko s rozvinutým systémem regulace různých alternativních postupů s nutností absolvovat vysokoškolské vzdělání. Každý občan si může vybrat, jakými postupy se chce léčit. Podobný systém je ve Švýcarsku, částečně v Německu, Velké Británii atd.

Další zajímavosti, rady, tipy a doporučení najdete v textech v kategorii „Články“ – Principy tradiční medicíny a její metody

Ráda Vám doporučím konkrétní byliny a jídelníček přímo pro Vás. Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně.

Jako certifikovaná terapeutka nabízím sestavení bylinných směsí (případně i jídelníčků) přímo na míru. Co prospívá jednomu, druhému prospívat nemusí, přitom oba mohou mít stejný zdravotní problém.

S čím vám mohu pomoci:

 • Doporučení vhodné stravy a životního stylu
 • Detoxikace, redukce váhy
 • Únava, potíže se spánkem
 • Problémy s trávením včetně prediabetes a hypoglykémie
 • Akné, ekzémy, plísně
 • Menstruační potíže, hormonální nerovnováha, klimakterium
 • Nervozita, napětí, úzkost, deprese

Kontaktovat mne můžete prostřednictvím emailu – tradicniterapie@gmail.com nebo volavka@lecive-pohadky.cz, Zlín.

Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Stejně tak ani bylinná léčba a změna jídelníčku nemůže dle legislativních norem nahradit léčbu západní medicínou. Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá, ale její pozitivní vliv pocítíte již po pár dnech či týdnech.

Sdílet článek na:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *