top of page

Cesta ke spokojenosti


Jak probíhá terapie podle tradiční medicíny, pro koho je vhodná a co od ní očekávat? Snoubí v sobě metody harmonizující tělo i ducha na základě individuální diagnostiky, slibuje zlepšení zdraví pomocí bylin a úpravy jídelníčku, nezbytné jsou celotělové masáže, akupresura a doplněna může být také např. NLP koučinkem a kosmetickými masážemi s využitím GUASHA.


Tradiční čínská medicína, jejíž historie sahá mnoho tisíc let do minulosti, je ucelený jedinečný systém diagnostiky, prevence a léčby. Chápání lidského těla se v ní zakládá na holistickém pojetí vesmíru, na tezi, že vše souvisí se vším, a proto je třeba i lidské tělo vnímat jako celek.


Harmonizace organismu není založena pouze na symptomech, ale na celkové diagnostice a hledání souvislostí jednotlivých syndromů. Proto lidé se stejnou nemocí mohou být léčeni různými způsoby a naproti tomu různé nemoci mohou vyústit ve stejný syndrom a být léčeny podobnými způsoby.


Ano, rádi bychom využívali spíše české byliny a ctili české bylinkáře. Bohužel však nemají tak dobře propracovaný systém. Osobně se snažím při harmonizaci používat i české byliny. Pro všechny na celém světě totiž platí, že základem je najít skutečné příčiny zdravotních problémů, předcházet nemocem a převzít zodpovědnost za své zdraví.


TČM rozhodně není jen o bylinách, ale používá další nástroje:


1. Fytoterapie

Bylinné směsi se skládají z několika bylin, každá má svou funkci a hierarchické postavení ve směsi. Fytoterapie používá byliny, houby, minerály a je jedním z hlavních pilířů tradiční čínské medicíny. Mnohé bylinné recepty, které znají dnešní lékaři čínské medicíny, jsou užívány v nezměněné podobě již tisíce let. V kontinuitě a tradici je právě jejich síla. Byly vyzkoušeny na miliónech pacientů. Svými vlastnostmi dokáží navracet ztracenou rovnováhu.


2. Akupresura

Působením na určité body umístěné na meridiánech (akupunkturních drahách) napomáhá ke správnému toku energie a navození rovnováhy v organismu. Stimulace bodů se provádí dotykem, jehličkami, baňkami, guashou či moxou. Vychází se z teze, že nás naše tělo spojuje se zemí a naše duše s nebem. Mezi tím je energie Qi (čchi), které proudí meridiánech a má nejrůznější funkce. Vyživuje, ochraňuje, aktivizuje, zahřívá atd. V určitých místech se Qi koncentruje a směřuje k povrchu těla. Toto místo nazýváme akupunkturním bodem. Pokud tento bod stimulujeme, ovlivňujeme nejrůznější procesy v organismu.


3. Dietetika

Nesprávnou stravou lze hodně uškodit a správnou stravou jen trochu napravit. Pochopení životosprávy, jak strava ovlivňuje zdraví i duševní stav, nám umožňuje každý den být pánem svého těla a pružně reagovat na jeho potíže. Správná medicína učí člověka zodpovědnosti za své zdraví. Učí ho, že je lepší nemocem předcházet. Nejsou to těžké věci. V zásadě jde o kvalitní stravu, přiměřený spánek, dostatek pohybu a psychickou pohodu. Pro spokojený život je ale také zcela nezbytné udržovat dobré vztahy s ostatními lidmi. Někdy se to zcela nedaří, ale právě strava umí částečně ovlivnit naše pocity, emoce a následně i to, jak přistupujeme k druhým.


4. Masáže

Tuina, shiatsu a další léčebné masáže využívají stejně jako akupunktura systém akupunkturních drah a bodů. Stimulace se provádí pomocí masážních technik, dlaní, prsty či lokty za účelem obnovení správného toku energie. Tady rozhodně nejde jen o relaxační hlazení těla. Správný masér pracuje v prvé řadě s energií a s láskou. Pak má masáž úžasné účinky. Opět i tady platí – lepší je prevence, než léčba.


5. Cvičení

V TČM se klade důraz i na pohyb, obvykle se doporučuje Tai-chi nebo Qi Gong, při kterých se hodně pracuje s vnitřní energií. Cvičení se pozitivně odráží na fyzickém i psychickém stavu člověka. Nezapomínejme, že pohyb nahradí mnoho léků, ale žádný lék nenahradí pohyb. Někdy není síla ke sportu či cvičení. Pak doporučuji alespoň se protahovat jako kočka – řádně a několikrát denně. Uvolňovat napětí protažením i chaotickým protřepáváním těla. Samozřejmostí jsou procházky...


6. Psychoterapie

Součástí tradiční terapie je pohovor. Někteří terapeuti harmonizují psychiku výše uvedenými metodami, protože TČM neodděluje duši od těla a vnímá člověka jako celek. Jiní považují za důležité pracovat s psychikou i formou "koučinku" či "osobnostního rozvoje". Už v knize napsané v Číně 2000 let př. n. l. Stojí: „Není-li v pořádku myšlení, nemoc nelze léčit“. Proto je dobré, když se v terapii pracuje i s emocemi, třeba pomocí dechových cvičení, která by měl terapeut své pacienty naučit.


Aby byla harmonizace organismu úspěšná, je třeba výše uvedené přístupy kombinovat. Důležitá je spolupráce klientů, pocit zodpovědnosti za své vlastní zdraví. Když jsme „na jedné lodi a veslujeme stejným směrem“, je reálná možnost, že se brzy k cíli dostaneme. Vychází se přitom ze známého poznatku systemické terapie, že měnit může vždy jen každý sám sebe!V ordinaci tradiční terapie Zlín Malenovice obvykle postupujeme takto:


1. Při prvním setkání (na které je nutné se objednat emailem či telefonicky) proběhne zhruba hodinový diagnostický pohovor, v jehož rámci se řeší zdravotní i psychický stav, anamnéza, prohlídka jazyka.

2. S klientem se domluvíme na možnostech zlepšení zdraví. Je třeba si uvědomit, že čím více nás trápí zdravotní potíže, tím více musíme změnit svůj životní styl, a ne jen očekávat pomoc od lékařů či léčitelů. Kdo chce být jiný, musí dělat věci jinak, zkoušet, co doposud nikdy nezkusil.

3. Při první schůzce dochází k doporučení změny stravy, životosprávy, vysvětlení pravděpodobných příčin potíží. Tato úvodní hodina stojí 1400,- Kč (což je často i méně, než si vezme např. kadeřník nebo kosmetička). Zdarma je úvodní diagnostika i všechny kontroly pro děti do 10 let.

4. Pro zdárný průběh terapie je vhodné užívat bylinné směsi. Obvykle vychází na zhruba 1 500,- Kč za měsíc. Čím více zdravotních potíží, tím více směsí je nutné užívat.

5. Vhodné je zpočátku (první dva měsíce) docházet na terapii jednou týdně kvůli akupresuře a doplňkovým masážím. Za čtvrthodinovou kontrolu se nic neplatí a je zdarma. Akupresura včetně aurikuloterapie je zpoplatněna částkou 250,- Kč, stejně tak krátké SHIATSU a reflexní masáže částkou 250,- Kč.

6. Zdarma jsou v rámci kontrol i základní doporučení ohledně jídelníčku, pohybu, dechových cvičení apod.

7. Pro úspěšnou harmonizaci organismu vždy doporučuji také techniky tuina, guasha a shiatsu, kterým se dlouhodobě věnuji.

8. Veškerá setkání doplňuji o krátké pohovory na bázi koučinku a NLP (neurolingvistické programování) - vždy dle dohody s klientem.

9. Pro potěchu těla i duše nabízím také kosmetické masáže s využitím veganské kosmetiky.Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá, ale její pozitivní vliv pocítíte již po pár týdnech.


Cílem praktiků tradiční medicíny je změnit lidské návyky a myšlení v rámci prosazování zdravého životního stylu, zaujetí pozitivního postoje vlivem správného stravování, cvičení, vhodné duševní aktivity a koordinace vlivů okolního prostředí na náš zdravotní stav. V klinické praxi kladou terapeuti důraz na přesnou diagnózu a léčení založeném na rozboru příznaků. Vyhledávají skutečné příčiny potíží a následně je léčí. Právě díky globálnímu přístupu často vyléčí několik problémů současně, je však třeba být trpělivý.


A jak poznáte opravdového terapeuta? Bude k vám přistupovat jako k individualitě, kromě bylin a vhodných potravin vám nabídne i práci s psychikou, doporučí změny životního stylu přímo pro vaši osobnost, po seznámení se s vaším problémem objedná byliny upravené konkrétně pro vás, nezatíží vás příliš a uleví vám.


Co mě osobně odlišuje od ostatních terapeutů tradiční medicíny? Je to hlavně důraz na psychiku a sebeléčení, tedy na snaze vysvětlit každému, jak si může pomáhat sám a jak pracovat se svými psychickými blokádami.


Prosím:

 • Dostavujte se na terapie pokud možno přesně. Pozdní příchody komplikují provoz a kdo přijde příliš brzy, musí počkat v malé, nevyhřívané čekárně.

 • Pokud možno přicházejte v pohodlném oblečení.

 • Při akutních potížích pište sms. Nezvládám rychle reagovat na všechny emaily a telefonáty.

 • Před konzultací si nečistěte povlak na jazyku, nepijte kávu, černý čaj, obarvené limonády, nežvýkejte žvýkačky a bonbóny a nejezte potraviny, které obarvují jazyk.

 • Po masážích je nutné odpočívat, omezit fyzickou aktivitu a psychicky se zklidnit, nepít alkoholické nápoje a nekouřit.

 • Po proceduře začne tělo vyplavovat velké množství zdraví prospěšných látek. Mohou nastat i změny takzvaně reflexní. Obvykle se jedná o reakce na masážní techniky či akupunkturu. Tyto změny se projevují dočasným zhoršením zdravotního stavu (nejvíce je to poznat na pohybovém aparátu), nicméně tyto prospěšné reakce ustoupí do 48 hodin, jsou prospěšné a není potřeba se znepokojovat.


TČM nenahrazuje lékařskou péči, vždy je třeba respektovat, co určil váš lékař. Léky či jiná doporučení od lékaře či zdravotníka se nesmí svévolně měnit. Jsou situace, kdy TČM léčbu nelze kombinovat:

- pokud berete léky, které ředí krev - např. Warfarin

- pokud užíváte hormonální léčbu či biologickou léčbu

- pokud užíváte psychofarmaka či kortikoidy

- pokud podstupujete IVF

- pokud máte vážné psychické potíže.


Samozřejmostí je zachovávání tajemství. Údaje jsou evidovány bezpečně, je dodržována povinnost zachovávání mlčenlivosti. Všechny informace podléhají zákonu o GDPR.Co můžete udělat sami pro sebe již předtím, než přijdete do ordinace, najdete v textu: "Jak na to, aby léčba fungovala".


Někdy víme, co máme dělat, ale nejde nám to. Víme, že máme dobře jíst, chodit na procházky, nekouřit, nestresovat se.... Ale nevíme, jak na to. Tady to je přesně důvod, proč užívat byliny, absolvovat akupresuru, masáže, koučink... Aby se dařilo převést teorii do praxe.


Velmi vhodné je zaměřit se při jakýchkoli potížích na trávení. Podle tradiční medicíny většina problémů vychází ze slabé energie Sleziny. Proto posilováním Sleziny můžeme nastolit rovnováhu v organismu.


Stěžejním úkolem Sleziny je přeměňovat potravu na energii Qi a krev. Dalším úkolem Sleziny je vše udržovat na svém místě. Pokud je tato funkce oslabená, dochází např. k poklesu či výhřezu vnitřních orgánů, chronickému průjmu, nadměrné únavě apod.


Čím tedy Slezinu a celý organismus posílit:

 • jezte nekompromisně pravidelně - stejné časy, tak 3x - 5x denně, nejíst nic mezi tím (neuždibovat stále něco)

 • nepřejídejte se

 • omezte mléčné a příliš sladké produkty

 • vynechte vše, po čem je únava, nadmutí, odliv energie apod.

 • zelenina je opravdu obecně vhodnější tepelně zpracovaná, než syrová

 • jezte kvalitně, žádná éčka, barviva, konzervanty a pod.

 • pokud je zimomřivost, tak vše teplé, hlavně denně vývary

 • jídlo si užívejte

 • přísné či jednotvárné diety škodí


Za kvalitu našeho života máme zodpovědnost hlavně my sami. Tím, jak žijeme, jíme, spíme, jak uvažujeme, ale i tím, jaké jsou naše vztahy, jaké prostředí nás bezprostředně obklopuje a jestli jsme ve svém nitru se svým životem opravdu spokojeni. Pokud se nám to nedaří, nebojme se požádat o pomoc. Lépe včas! Říká se, že moudří mudrcové neléčili ty, kteří už onemocněli, ale léčili ty, kteří ještě neonemocněli. Nesnažili se uvádět do pořádku to, co bylo v nepořádku, ale snažili se, aby k nepořádku vůbec nedošlo. Léčit chorobu poté, co nastane, je jako začít kopat studnu, když dostanete žízeň, nebo jako začít vyrábět zbraně, když se ocitnete uprostřed bitvy.


Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně. Na osobní diagnostiku a poradenství se můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailem tradicniterapie@gmail.com, případně telefonicky 608770506. Vše o nabízených službách (TČM diagnostika, fytoterapie, dietetika, akupresura, masáže tuina, shiatsu, koučink, NLP atd.) se dočtete v sekci "služby".


Obdivuji jedinečnost každého člověka. Podporovat Vás na cestě ke spokojenosti mne hluboce naplňuje, přistupuji k Vám s úctou, respektem a láskou.


Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Cílem je seznámení se s tradičními metodami a možnostmi podpory zdraví, osvěta veřejně dostupných poznatků či odborných studií, nejde o propagaci konkrétních výrobků ani prodej doplňků stravy. Jen bylinná léčba a změna jídelníčku nemůže dle legislativních norem nahradit léčbu západní medicínou. Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá a je třeba hodně investovat i do bylinných směsí, ale pak pozitivní vliv pocítíte již po pár dnech či týdnech.

Comments


bottom of page