top of page

Akupresura, celostní přístup

Stimulace akupunkturních bodů přispívá ke zlepšení zdraví a je součástí celostní péče. Pokud se body stimulují jehlou, jedná se o akupunkturu. Mohou se ale stimulovat také masáží, tedy tlakem (akupresura) nebo využitím speciálních semínek, která se obvykle lepí na ucho. Tuto ušní „akupunkturu“ pomocí semínek provádím také ve Zlíně v rámci tradiční terapie. Objednat se můžete pomocí emailu tradicniterapie@gmail.com i telefonicky na 608770506.

​​

Ušní akupresura není jen na redukci váhy či nespavost

Většina laiků si pod pojmem ušní akupunktura představí pouze léčbu obezity nebo pomoc při odvykání kouření. V rámci čínské medicíny se ale používá na všechny běžné problémy, včetně akutních bolestí, léčbu psychiky, různých alergií apod. Díky dopodrobna zpracované mapě akupunkturních bodů je orientace na uchu snadná a dohledávání bodů napomáhá i jejich citlivost.

Všeobecně se dá říct, že při akupunktuře (akupresuře) dochází k upravení vnitřní rovnováhy. Jedná se o ověřenou lékařskou disciplínu vycházející z tradiční čínské medicíny. Její princip spočívá ve stimulaci přesně určených aktivních bodů na povrchu těla. Akupresura využívá pouze tlak na akupresurní body; na rozdíl od akupunktury, která využívá jehličky, je tudíž neinvazivní.

Díky tomu, že je v místě aktivních bodů spousta nervových vláken, je možné odhadnout stav orgánů, ke kterým nervové dráhy vedou. V tradiční čínské medicíně je akupunktura (akupresura) součástí léčby téměř všech typů onemocnění, často se kombinuje s bylinnými přípravky. Dle principů TČM dochází skrze přímo zaměřené akupunkturní body také dochází k vypouštění škodlivin, jako je horko, chlad, vítr, vlhkost, nebo sucho. Procedura dále rozpouští energetické shluky a dokáže zprůchodnit energetické dráhy (každý vnitřní orgán má svoji energetickou dráhu (tzv. meridián), která se nachází z větší části pod povrchem těla). Akupunkturní body, které jsou součástí meridiánů, mají různé funkce – například stimulující, tlumící, přepouštěcí. Díky těmto akupunkturním bodům se dá regulovat vnitřní prostředí a počasí organismu.

To, jak aktivní body fungují, zkoumali už na konci 19. století a na začátku 20. století Dr. Sarlandier a Dr. De La Fuye. Jejich experimenty potvrdily, že aktivní bod má zvýšenou tepelnou a elektrickou vodivost. Na základě těchto poznatků funguje i takzvaná Vollova diagnostická a léčebná metoda, kterou uznala i Světová zdravotnická organizace (WHO).

Jedním z účinků akupresury je také zlepšení látkové výměny v důsledku detoxikace organismu. Mnohaleté zkušenosti a pozorování dokazují, že příčinou vzniku mnoha nemocí jsou právě poruchy vylučování toxických látek.


Proč se na ucho lepí semínka

Ušní akupunktura úspěšně pracuje i s akupresurním působením, lepením různých semínek či malých magnetků na akupunkturní body, což často oceňují lidé, kteří mají z jehliček strach. Při ušní akupunktuře (akupresuře) se nejčastěji využívají semena rostliny Vaccaria Segetalis (česky kravinec obilní). Důvodem je tvar a velikost semínek této rostliny, která jsou drobná, tvrdá a kulatá a lze je použít místo akupunkturních jehliček. Na uchu se nachází přibližně 200 akupunkturních bodů. A právě díky ušním semínkům lze na tyto body účinně a relativně bez rizika působit, stimulovat skrze ně konkrétní orgány nebo části těla a nastartovat ozdravné procesy. Ucho je mikrokosmos těla, podobný reflexologii rukou nebo nohou, je to způsob, jak lze proniknout do nervového systému a podpořit samoléčení.

Ušní akupresura pracuje s člověkem jako celkem, nikoliv s jednotlivými obtížemi či nemocemi.

Stimulace kůže často vede k vylučování látek, které řídí a upravují fyziologické funkce organismu, endorfiny. Naše tělo endorfiny přirozeně vylučuje jako odpověď na jakoukoli odchylku od „normálního“ stavu organismu. Vylučování může spustit například bolest, sex, ztráta krve, nedostatek kyslíku, cvičení nebo výborné jídlo. Nové studie ukazují, že kožní stimulace vedou k významnému vyplavování endorfinů. Na tomto fenoménu je založeno tlumení bolesti. Díky endorfinům dochází k pozitivní úpravě funkcí organismu. Stimulace kůže dokáže poukázat na vnitřní potřeby těla, jelikož dnešní civilizovaný člověk už ztratil schopnost tato upozornění vnímat. Tělo, které dostane upozornění na problém, pak spustí řadu procesů, díky kterým si je schopno s potížemi poradit samo. Akupunktura a akupresura jsou přirozenými pomocníky, kteří dokáží dávku podnětů pro kůži zvýšit, a tím pomoci příznivým změnám v organismu.

Hledání harmonie

Onemocnění může mít vnitřní a vnější příčiny, proto východní praktici TČM soustředí svou pozornost na celkovou fyziologickou a duševní stránku jednotlivce, přičemž zohledňují veškeré souvislosti ovlivňující zdravotní stav: životní prostředí, roční dobu, podnebí, celkovou tělesnou konstituci pacienta, jeho povahu, věk, zaměstnání apod.

V rámci rozlišovací diagnostiky postupují čtverým způsobem:

  • Pozorováním

  • Nasloucháním

  • Dotazováním

  • Zkoumáním pulzu

Shromažďují a vzájemně propojují veškeré symptomy i znaky charakteristické pro pacienta, poznávají jeho konstituci, vnitřní počasí, dokud neutvoří tzv. „obraz disharmonie“. Terapeut se snaží posuzovat i zdánlivé maličkosti, jako je vzhled a barva pokožky, kvalita nehtů, vlasů, křivé prsty atd., a podle nich usuzuje na funkčnost příslušných vnitřních orgánů.

Zvláštní pozornost věnuje tradiční medicína zkoumání jazyka, na kterém se projevují veškerá vnitřní oslabení.

V TČM je otázka příčiny a následku vždy na druhém místě, za celkovým obrazem jedince, důležitý je vztah mezi tělesnými pochody, k nimž současně dochází.

Symptomy, které jsou projevem nemoci (např. bolesti hlavy, horečka, kašel, zvracení, charakter pulzu, vzhled jazyku) se nemusí při určitém onemocnění vždy opakovat, protože stejná nemoc může mít různé příčiny – každý je jiný.

Také obrazy disharmonie, jakožto souhrny symptomů, mohou být u stejné nemoci různé – v souvislosti s konkrétním stadiem onemocnění nebo v důsledku odlišných příčin.

Cílem TČM je odstranit příčinu nemoci a obnovit tělesnou harmonii pacienta, Důsledně se zaměřuje na podstatu věci: vyhýbá se pouhému odstraňování chorobných symptomů, ale i paušálnímu užívání stejného léku na stejnou nemoc, které nehledí na příčiny, stadia a další okolnosti potíží.

Zdravý člověk nevykazuje symptomy bolesti a vyzařuje mentální, fyzickou a duševní rovnováhou.

Čínská medicína používá celou řadu metod, které vzájemně kombinuje s cílem nastolit rovnováhu v těle a harmonizovat organismus jako celek.

Pro upevnění zdraví a prevenci onemocnění jsou vhodná lehká zdravotní cvičení (čchi-kung, taiči, jóga, chůze apod.) a dodržování zásad životosprávy.


Na osobní diagnostiku a poradenství se můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailem tradicniterapie@gmail.com, případně telefonicky 608770506.


Vše o nabízených službách (TČM diagnostika, fytoterapie, dietetika, NLP koučink, kosmetické masáže, guasha, akupresura, tuina, shiatsu, koučink, kosmetika atd.) se dočtete ZDE.

Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře.

Comentarios


bottom of page