top of page

Diagnostická metoda tradiční čínské medicíny

Zatímco lékaři na západě obvykle diagnostikují vymezenou část lidského těla, diagnostická metoda tradiční medicíny je holistická, podává popis celého člověka. Je založena na myšlence, že žádnou část těla nelze chápat jednotlivě, ale pouze ve vztahu k celku.


Organismus se chová jako celek i v případě onemocnění, nemoc je posuzována jako narušení harmonie, tedy rovnováhy celku jin–jang. I zdánlivě místní chorobná porucha negativně zasahuje do chodu celého organismu a může způsobit oslabení jiných orgánů a částí těla. Příčina vzniku nemoci se může nacházet zcela jinde, než kde se nemoc projevuje.


Čínští lékaři proto nezjišťují původ symptomu, ale dívají se na něj jako na součást celku a snaží se zjistit, jak zapadá do celkového tělesného stavu pacienta.


Onemocnění může mít vnitřní a vnější příčiny, proto lékaři soustředí svou pozornost na celkovou fyziologickou a duševní stránku jednotlivce, přičemž zohledňují veškeré souvislosti ovlivňující zdravotní stav: životní prostředí, roční dobu, podnebí, celkovou tělesnou konstituci pacienta, jeho povahu, věk, zaměstnání apod.


V rámci rozlišovací diagnostiky postupují čtverým způsobem:

  1. Pozorováním

  2. Nasloucháním

  3. Dotazováním

  4. Zkoumáním pulzu

Shromažďují a vzájemně propojují veškeré symptomy i znaky charakteristické pro pacienta, poznávají jeho konstituci, vnitřní počasí, dokud neutvoří tzv. „obraz disharmonie“. Terapeut se snaží posuzovat i zdánlivé maličkosti, jako je vzhled a barva pokožky, kvalita nehtů, vlasů, atd., a podle nich usuzuje na funkčnost příslušných vnitřních orgánů. Např. jak vnějším pozorováním poznat potíže s játry, se dočtete zde.

Zvláštní pozornost věnuje tradiční medicína zkoumání jazyka, na kterém se projevují veškerá vnitřní oslabení.

V TČM je otázka příčiny a následku vždy na druhém místě, za celkovým obrazem jedince, důležitý je vztah mezi tělesnými pochody, k nimž současně dochází.


Symptomy, které jsou projevem nemoci (např. bolesti hlavy, horečka, kašel, zvracení, charakter pulzu, vzhled jazyku) se nemusí při určitém onemocnění vždy opakovat, protože stejná nemoc může mít různé příčiny – každý je jiný.


Také obrazy disharmonie, jakožto souhrny symptomů, mohou být u stejné nemoci různé – v souvislosti s konkrétním stadiem onemocnění nebo v důsledku odlišných příčin.


Cílem léčby je odstranit příčinu nemoci a obnovit tělesnou harmonii pacienta, přičemž léčba, vzhledem k propojenosti lidského organismu, nemusí být zaměřena přímo na jeho postiženou část. Léčba je důsledně zaměřena na podstatu věci: vyhýbá se pouhému odstraňování chorobných symptomů, ale i paušálnímu užívání stejného léku na stejnou nemoc, které nehledí na příčiny, stadia a další okolnosti onemocnění.


Zdravý člověk nevykazuje symptomy bolesti a vyzařuje mentální, fyzickou a duševní rovnováhou.


Čínská medicína používá celou řadu léčebných metod, které vzájemně kombinuje s cílem nastolit rovnováhu v těle a vyléčit organismus jako celek. Léčí pomocí přirozených prostředků a snaží se vyvarovat chemických léčiv.


Samotná léčba se zpravidla skládá z fytoterapie a dietoterapie v kombinaci s akupunkturou (akupresurou) či masážemi. Pro upevnění zdraví a prevenci onemocnění jsou vhodná lehká zdravotní cvičení (čchi-kung, taiči, jóga, chůze apod.), masáže a dodržování zásad životosprávy.


Další zajímavosti, rady, tipy a doporučení najdete v textech v kategorii „Články

Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně. Jako certifikovaná terapeutka vám ráda pomohu na vaší cestě ke spokojenosti. Na osobní diagnostiku a poradenství se můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailem tradicniterapie@gmail.com, případně telefonicky 608770506. Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde.

Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Cílem je seznámení se s tradičními metodami a možnostmi podpory zdraví, osvěta veřejně dostupných poznatků či odborných studií, nejde o propagaci konkrétních výrobků ani prodej doplňků stravy. Jen bylinná léčba a změna jídelníčku nemůže dle legislativních norem nahradit léčbu západní medicínou. Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá a je třeba hodně investovat i do bylinných směsí, ale pak pozitivní vliv pocítíte již po pár dnech či týdnech.


Comments


bottom of page