top of page

Léčiva mají rozličné povahy, není snadné vybrat správné

Tradiční čínská medicína provází lidstvo již několik tisíc let. Vznikla a rozvíjela se na základě zkušeností mudrců, kteří po stovky generací sledovali člověka, přírodu a vše, co se v ní vyskytuje v jejich vzájemném působení. Všechno, co zjistili, pečlivě zaznamenali a předali generaci další. To umožnilo vznik unikátního systému nazývaného TČM, který nachází pro dnešního člověka odpovědi na otázky s pevnou logikou a pravdivostí.


Nejedná se o léčitelství, ale o vysoce sofistikovanou vědeckou disciplínu. Do základní teorie čínské medicíny patří především učení o jinu a jangu (podle tohoto učení je svět tvořen z Qi = čchi, tj. prapůvodní substance, která se skládá ze dvou protikladných, avšak v sobě obsažených složek: jinu a jangu, jejichž pnutí je hybatelem všeho dění), učení o pěti prvcích (dřevo, oheň, země, kov a voda, jsou počátečním rozrůzněním původně jednolité Qi = čchi) a učení o vnitřních orgánech (orgány zang, orgány fu a zvláštní orgány fu).


V učení o vnitřních orgánech je podstatnou myšlenkou vzájemný vztah a propojení vnitřního a vnějšího prostředí. Odtud také pramení další učení: o čchi, krvi a tělních tekutinách, o síti drah a další.


TCM je založená na přesvědčení, že lidstvo je součástí přírodního prostředí, proto lze skutečného zdraví dosáhnout pouze tehdy, žijeme-li v harmonii s přírodou a ročními obdobími. Onemocnění charakterizuje čínská medicína jako boj mezi řádným a škodlivým. Řádným se označuje tzv. řádná Zheng Qi, čili harmonická vitální síla, proti které stojí „škodlivina“ Xie Qi. Jelikož nemoc znamená rozlad vnitřní rovnováhy jako následek boje řádného se škodlivým, všeobecným modelem léčení jakékoliv chorobné poruchy je „podpořit řádné a odstranit škodlivé“; jinak řečeno – podpořit obranyschopnost a vitalitu organismu a eliminovat chorobné vlivy – obvykle zejména bylinami.


U léčiv se rozlišují tzv. čtyři čchi (Qi) a pět chutí, které stanovují základní vlastnosti každé drogy. Čtyřmi povahami jsou povaha chladná, horká, teplá a chladivá; pěti chutěmi jsou chuť štiplavá, sladká, kyselá, hořká a slaná. Když dojde k onemocnění, patologické procesy se v těle mohou projevovat čtyřmi směry – stoupáním vzhůru (např. kašel, zvracení), klesáním dolů (pokles orgánů, průjem), směřováním k povrchu (pocení), směřováním dovnitř (průnik chladu). Jelikož léčení v čínské medicíně znamená obnovování narušené rovnováhy, proto se rovněž u prostředků této obnovy, léčiv, sleduje schopnost vyvolávat v těle pohyby ve zmíněných čtyřech směrech. Pomocí nich se pak může stlačovat to, co vystupuje, zvedat to, co klesá atd. U léčiv se tedy jako důležitá vlastnost posuzuje, zda mají schopnost zvedat, stlačovat dolů, vynořovat k povrchu a zanořovat. Určuje se také tropismus léčiv, tedy jejich příslušnost k dráze (orgánům).


K základní kategorizaci onemocnění patří v čínské medicíně vedle určení chladné či horké povahy nemoci i stanovení toho, zda je porucha typu prázdného anebo plného. Prázdnota znamená, že se nedostatečně tvoří vitální substance organismu, jako jsou čchi (Qi), krev, tělní tekutiny, a následně se oslabují i různé životní funkce, činnost orgánů atd. Plností se označuje nadbytek škodlivé čchi, což je všeobecné označení pro patogenní faktory.


Podle uvedených zákonitostí pak terapeut vybírá pro pacienta nejen byliny a léčiva, ale také vhodné potraviny, tělesná cvičení apod.

Smyslem čínské medicíny není jen ozdravení organismu, ale i výuka, jak příště neonemocnět. Proto učí žít člověka v souladu s přírodou, přizpůsobit se jí a respektovat její zákonitosti. Naslouchat svému tělu a sám sobě, ale také druhým.


Další informace nejen o tradiční medicíně najdete v kategorii „Články“ – Tradiční medicína a její principy.


Jsme rádi, že vás naše články inspirují, ale prosíme, nekopírujte je. Děkujeme.

Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně. Jako certifikovaná terapeutka vám ráda pomohu na vaší cestě ke spokojenosti. Na osobní diagnostiku a poradenství se můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailem tradicniterapie@gmail.com, případně telefonicky 608770506. Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde.

Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Cílem je seznámení se s tradičními metodami a možnostmi podpory zdraví, osvěta veřejně dostupných poznatků či odborných studií, nejde o propagaci konkrétních výrobků ani prodej doplňků stravy. Jen bylinná léčba a změna jídelníčku nemůže dle legislativních norem nahradit léčbu západní medicínou. Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá, ale její pozitivní vliv pocítíte již po pár dnech či týdnech.

Comments


bottom of page