top of page

Ušní akupunktura, aurikuloterapie, má rychlé účinky


Uši. Pro někoho nic zvláštního, pro dalšího významná erotická zóna, pro terapeuta místo stovky léčivých bodů. Zkušenosti ukazují, že každé výrazné dříve prožité trauma zanechává trvalou stopu na ušním boltci. Projeví se drobnými hrbolky, zatvrdlinami, změnou barvy apod. Proto často terapeut používá při vyšetření i lupu.


Ušní boltec je velmi variabilní. Většinou se oba boltce stejné osoby poněkud liší. Další změny jsou dány věkem. Boltce totiž patří mezi akra, která se zvětšují s postupujícím věkem, pokožka ztrácí pružnost, mění se i její zbarvení. Jsou častější rozmanité hyperpigmentace. Mění se reliéf a proporce jednotlivých částí ušního boltce, což je nápadné zejména v poměru k obličeji a hlavě.


Za normálních okolností (u zdravého jedince) jsou aktivní body na ušním boltci (s výjimkou bodu nula) jak palpačně (senzitivně) tak i elektrometricky němé.


Při poruše funkce či onemocnění některých z vnitřních orgánů dochází k citlivosti

a elektrickým změnám jeho projekce na ušním boltci. V příslušném bodě nebo zóně, čehož lze velmi dobře využít k diagnostice pomocí aurikuloterapie.


"Zlepšení a zpřesnění diagnostiky (a také léčby aurikuloterapií) přineslo zavedení RAC-

reflexu aurikulokardiálního. V zásadě jde o změnu hodnoty pulsové vlny sledované na arteria radialis, na zvyklém místě, při současné palpaci aktivního bodu na ušním boltci při patologických stavech," říká náš přední odborník na tradiční medicínu a akupunkturu Radomír Růžička.


"Za těchto okolností může dojít buď k zesílení či zrychlení pulsu na arteria radialis, což

se vyjadřuje jako pozitivní reflex. Při negativním reflexu se puls naopak zeslabí nebo zpomalí. Většinou pod palpujícím prstem cítíme zvláštní převalení se pulsové vlny," vysvětluje.


Terapeuticky u pozitivního reflexu používáme sedativního způsobu nabodávání jehel,

u negativního pak tonizačního způsobu nabodávání odpovídajícího bodu na ušním boltci.


Při ušní akupunktuře (aurikuloterapii) se používají miniaturní klipsy, jehličky, magnetky ve formě drobných kuliček a především semínka. Takto ošetřená místa si pacient musí několikrát denně lehce masírovat. Je to vlastně obdoba trvalek ve formě akupresury.

Délka sezení je závislá na mnoha faktorech. Tonizační stimulace při použití jehel trvá obvykle do 15 minut, sedativní stimulace při aplikaci jehel začíná účinkovat přibližně až po 20 minutách. Analgetický účinek nastupuje zhruba po 15ti minutách, což je doba potřebná k vyplavování endorfinů do krevního oběhu. Délka sedativní stimulace není prakticky omezena. Jehly či semínka v ušním boltci mohou zůstat zabodnuté až několik týdnů. Sedativní efekt se většinou dovrší za 20-30 minut. Dále se již neprohlubuje, ale pouze udržuje.


Jakmile začíná ustupovat zarudnutí ušního boltce, které provází každé zavedení jehel, je to signálem, že odeznívá dráždění jehlou. Zarudnutí boltce je pacientem vnímáno jako pocit tepla.


Odstup mezi sezeními by měl být nejméně tři dny. To je doba potřebná ke tkáňové reparaci v místě vpichu. Rozestup mezi sezeními je též nutný k tomu, aby organismus zpracoval obdrženou informaci, kterou získal stimulací aktivních bodů. Většinou se sezení opakuje po týdnu či dvou týdnech. Jakmile začíná nastupovat úleva, může se interval mezi sezeními protáhnout až na tři týdny.

Musíme však pro pacienta vytvořit terapeutický plán, který nám umožní stimulovat při každém sezení jinou skupinu bodů s obdobnými účinky. Teprve po 2-3 sezeních se vrátíme k první použité sestavě bodů. Při tomto postupu by neměly být stimulovány více než 4 aktivní body v jednom sezení. U většiny onemocnění vystačíme s 6 sezeními, což je výhoda oproti klasické tělové akupunktuře,“ vysvětluje odborník na aurikuloterapii a akupunkturu Milan Esler.


Po 2-3 sezeních také víme, zda byla volba bodů v dané kombinaci správná. Pokud nenastane předpokládaný efekt, můžeme zvolit jinou sestavu bodů dříve než u klasické tělové akupunktury. Pokud zvolená sestava bodů působí dobře, je rozumné ji neměnit a při dalších sezeních stimulovat stejné body,“ říká Esler.

Na konci sezení je třeba postupně vytáhnout zavedené jehly. Na pořadí příliš nezáleží. „Pokud nelze jehlu snadno vytáhnout, bříškem prstu lehce poklepeme okolí zavedené jehly. Jehla se tím uvolní a jde bez obtíží vytáhnout. Pokud ani po tomto zákroku nejde jehla lehce uvolnit, počkáme několik minut a poklepání zopakujeme,“ radí Esler akupunkturistům.


Při použití semínek či magnetků se tyto nechávají na uších i několik dní či týdnů, pacient si je může sundat sám, jakmile to uzná za vhodné, případně po konzultaci (telefonem či emailem) s terapeutem.

Často se při aurikuloterapii objevuje takzvaný „cibulový efekt". Po několika sezeních některé obtíže ustupují a nové, případně „staré“ se objevují. Některé obtíže totiž maskují jiné. Pak je složité určit, čemu dát prioritu. Může se stát, že se pacient zlepší na několik dní, pak opět zhorší, poté zlepší apod. Léčba tak může být zdlouhavá, přesto účinná a bez negativních účinků na organismus.

Stimulací aktivních bodů jsou podněcovány harmonizační procesy v organismu. Zejména u dlouhotrvajících onemocnění je třeba dopřát mu dostatek času na zjednání nápravy.

Mechanismus působení stimulace aktivního bodu není doposud západní vědou přesně objasněn. Je ale dokázáno, že větší léčebný efekt nastává v případech, kdy se terapeut intenzivně soustředí na ovlivnění vybraných bodů během stimulace.

Dosti často dochází k pozdějšímu zlepšování stavu až po několika dnech od posledního sezení. Naopak v některých případech dochází k fenoménu okamžité úlevy, kdy pacient po zabodnutí jehel hned spontánně sděluje, že obtíže „z něho spadly“ a cítí se zdráv. Nejnápadnější je to při onemocnění lokomočního aparátu. U pacienta se v ten okamžik obnovuje doposud omezená hybnost v plném rozsahu. Po objevení tohoto fenoménu není nutné pokračovat s dalšími sezeními. Není to ani vhodné. Je zajímavé, že po této reakci obtíže většinou mizí trvale. Bohužel je to jev pouze ojedinělý,“ uvádí Milan Esler.

Úspěšnost aurikuloterapie je při dodržení správného postupu velká. Jsou však rozdíly v jednotlivých diagnostických skupinách. Největší léčebné úspěchy jsou u změn funkčních a psychických problémů. Velmi rychle také pomůže při vysoké horečce. U dlouhotrvajících, fixovaných obtíží je odezva terapie menší, většinou je nutno s odstupem několika týdnů cyklus sezení opakovat.

Další zajímavosti a doporučení najdete v kategorii „Články“ – Tradiční medicíny, její principy a metody

Jsme rádi, že vás naše články inspirují, ale prosíme, nekopírujte je. Děkujeme.Ráda Vám doporučím konkrétní byliny a jídelníček přímo pro Vás. Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně.Kontaktovat mne můžete prostřednictvím emailu – tradicniterapie@gmail.com .


Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře.

Comments


bottom of page