top of page

Vyplázněte na sebe jazyk a odhalte svůj zdravotní stav

Diagnostika podle jazyka patří k nejdůležitějším metodám tradiční terapie. Právě podle jazyka je možné zjistit skryté příčiny nemocí. Jedná se o velmi propracovanou a tisíci let prověřenou metodu. Ovšem poznat, co nám říká jazyk, není vůbec jednoduché.


Vyzkoušejte si to….


Pečlivá analýza barvy a tvaru těla jazyka a barvy, tloušťky a rozmístění povlaku jasně odrazit povahu a způsob vzniku nemoci:

  1. Jde-li o vnější postižení, všímáme si povlaku: na přední části nebo okolo středu potvrzuje vnější napadení, čím je povlak tlustší, tím silnější vnější škodlivina (patogen).

  2. Jde-li o vnitřní postižení, všímáme si těla jazyka: změna barvy odráží vnitřní nerovnováhu.

  3. U chladných stavů je barva jazyka bledá a barva povlaku bílá.

  4. U horkých stavů je barva jazyka červená a barva povlaku žlutá.

  5. U stavů plnosti je jazyk nateklý, ztuhlý a povlak je tlustý.

  6. U stavů prázdnoty je jazyk bledý u prázdnoty jangu a krve a červený u prázdnoty jinu, jazyk je povadlý, tenký a povlak je bez kořene nebo žádný.

Zdá se vám to složité? Přijďte na osobní diagnostiku a poznejte lépe sebe a svůj zdravotní stav.

A pokud vás studium TČM a jazyka zaujalo, zkuste si najít „ten svůj“:

STAV ZMĚNY NA JAZYKU

povrchový

Větrný chlad = povlak tenký a bílý

Větrné horko = povlak tenký a bílý v akutní fázi, pak žlutý vnitřní

Barva a tvar těla jazyka změněné napůl vnitřní, napůl povrchový

Bílý povlak pouze na jedné straně nebo bílý vpředu a šedý nebo černý vzadu chlad

Povlak bílý / prázdnota = tělo bledé horkost

Tělo červené, povlak žlutý prázdnota

Fei Qi Xu = tělo lehce ochablé, vpředu lehce nateklé

Pi Qi Xu = otisky zubů

Wei Qi Xu = ve středu chybí povlak

Xin Qi Xu = tělo bledé

Yang Xu = tělo VŽDY bledé

Pi Yang Xu = povlak bílý, vlhký

Shen Yang Xu = tělo nateklé, povlak bílý

Xin Yang Xu = modrofialové tělo (při závažném stavu)

Xue Xu = tělo VŽDY bledé

Pi Xue Xu = suché tělo

Xin Xue Xu = špička ještě bledší

Gan Xue Xu = strany ještě bledší

Yin Xu = tělo VŽDY červené

Wei Yin Xu = žádný povlak uprostřed, suchý povrch, široká prasklina uprostřed

Shen Yin Xu = žádný povlak, suchost, praskliny

Xin Yin Xu = vpředu bez povlaku, špička červenější

Fei Yin Xu = žádný povlak, vpředu praskliny

Plnost

Plnost povrchu = tlustý povlak

Plnost vnitřní:

Chlad = tělo bledé, povlak tlustý, kluzký a bílý

Horkost = tělo červené, povlak tlustý a žlutý

Blokáda krve = tělo fialové

Hlen = povlak tlustý, kluzký a mastný

Barva jazyka

Barva těla jazyka je pravděpodobně tím nejdůležitějším aspektem diagnostiky podle jazyka, protože poskytuje okamžitý a jasný obraz stavu organismu.

Stručně platí:

· Bledé tělo jazyka = prázdnota jangu nebo krve (podle toho, zda je jazyk lehce vlhký nebo suchý)

· Červené tělo jazyka = horkost (s povlakem = horkost z plnosti, bez povlaku = horkost z prázdnoty, s červenými tečkami = horkost i stagnace krve)

· Fialové tělo jazyka = stáze krve (modrofialová = vnitřní chlad, červenofialová = horkost)

· Modravé tělo jazyka = stáze krve z vnitřního chladu

Podrobně:

BARVA TĚLA JAZYKA KLINICKÝ VÝZNAM

Bledá

Lehce sušší = prázdnota krve

Nadměrně vlhká = prázdnota jangu

Bledá, jasná a lesklá

Prázdnota čchi a krve (zejména čchi žaludku a sleziny)

Červená

S povlakem = horkost

Bez povlaku = prázdnota jin s horkostí

S vlhkostí = horkost se stagnací vlhkosti

Se suchem a s povlakem = horkost z nadměrného spalování tekutin

Se suchem a bez povlaku = horkost z prázdnoty a vyčerpání tekutin

Červená a lesklá

Prázdnota jin ledvin nebo žaludku

Červená a šarlatová

Prázdnota jin plic nebo srdce

Červená s červenými tečkami (skvrnkami)

Horkost se stagnací krve

Červená s trny

Horkost ve vrstvě výživy nebo v horním či středním ohništi

Červená

s fialovou skvrnou uprostřed = stagnace krve a horkosti v žaludku

a oloupaná = horkost z prázdnoty jin žaludku s horkostí

Tmavě červená se suchým středem

Planoucí oheň žaludku nebo prázdnota jin žaludku s horkostí

Červeně fialová

Horkost a stagnace krve

S rozšířeným jazykem = extrémní horkost se stagnací krve a jedovatostí z alkoholu (poškozuje srdce)

Modravě fialová

Stagnace krve z vnitřního chladu

A vlhká = stagnace krve z vnitřního chladu (způsobuje tuhnutí šlach a kostí)

Modrá

Závažný vnitřní chlad se stagnací krve

Bez povlaku = závažný vnitřní chlad se stagnací a vyčerpaností krve

U těhotné = nebezpečí okamžitého potratu

Modrý střed

Prázdnota jangu sleziny s retencí hlenů v hrudníku

Rozšířené cévky na spodní straně

Prázdnota a stagnace čchi, a jsou-li cévky také tmavé i stagnace krve

TVAR TĚLA JAZYKA / TVAR JAZYKA / KLINICKÝ VÝZNAM

Tenký

Bledé tělo = prázdnota krve

Červené tělo = prázdnota jin

Nateklý

- Prázdnota jangu sleziny nebo ledvin, s vlhkostí

- Vlhká horkost v žaludku a slezině

Červené tělo = horkost v žaludku a v srdci

Červené tělo s přítomností toxických látek = alkoholická jedovatost

Oteklost

Oteklé okraje = prázdnota čchi sleziny

Oteklé strany = vystupující jang jater nebo oheň jater

Oteklá špička - červené tělo = planoucí oheň srdce

- normální barva = prázdnota čchi srdce

Otok

Mezi špičkou a středem = prázdnota čchi plic se stagnací hlenů

Podél středové rýhy – červená barva = šlehání ohně srdce

- normální barva = prázdnota čchi srdce

Na polovině jazyka = slabost meridiánů

Ohraničený na straně = prázdnota čchi nebo stagnace čchi v hrudi

Celé poloviny povrchu jazyka = prázdnota čchi plic

Tvar kladívka

Prázdnota žaludku, sleziny a ledvin

Ztuhlost

Červené až tmavě červené tělo = zevní horko napadající osrdečník

Červené tělo = horkost poškozující tělesné tekutiny

Normální barva = vnitřní vítr

Ochablost

Bledá barva = vyčerpaná čchi a krev

Červená barva = extrémní horkost poškozující tekutiny

Tmavě červená = prázdnota jin ledvin s horkostí

Dlouhý jazyk

Planoucí oheň srdce nebo oheň hlenů v srdci

Krátký jazyk

Bledá barva = prázdnota jangu sleziny a vnitřní chlad

Červená = horkost rozhýbávající vítr jater

Červené tělo s povlakem = prázdnota tekutin způsobená plnou horkostí

Krátký a stažený

Červené tělo bez povlaku = horkost z prázdnoty

Bledé tělo s kluzkým povrchem = prázdnota jangu sleziny s vlhkostí a hleny

Rozpraskanost

Horizontální praskliny = prázdnota jin

Ledové kry = prázdnota jin způsobená stářím

Nepravidelné = prázdnota jin žaludku

Příčné po stranách = prázdnota čchi sleziny

Vertikální ve středu = prázdnota jin srdce nebo planoucí oheň srdce

Příčné za špičkou = prázdnota jin plic

Hluboká centrální prasklina s dalšími menšími = prázdnota jin ledvin s horkostí

Visící

Červené tělo = plná horkost uvnitř

Červené tělo s kluzkým povrchem = oheň hlenů obluzující srdce

Bledé tělo = prázdnota čchi srdce

Vychýlenost

Normální barva = zevní vítr napadá meridiány

Červená nebo normální barva = vnitřní vítr jater

Bledost = prázdnota čchi srdce

Znecitlivělost

Bledost = prázdnota krve srdce

Červená nebo normální barva = vítr jater

Kluzký povrch = hleny s větrem

Pohybující se

Červený = oheň srdce a vnitřní vítr

Červený a suchý = horkost ve slezině s vyčerpáním tekutin

Třes

Bledost = prázdnota čchi sleziny nebo zhroucení čchi srdce a sleziny

Červená = extrémní horkost vytvářející vnitřní vítr

Bledé a tenké tělo = zhroucení jangu

Rolovaný

Vzhůru srolovaná špička jazyka = plná horkost

Dolů a dospod srolovaná špička = horkost z prázdnoty

Otisky zubů

Prázdnota čchi sleziny

Vřídky

Červené tělo = planoucí oheň srdce nebo horkost sleziny a ledvin

Červené a oloupané tělo = horkost srdce následkem prázdnoty jin ledvin

Boláčky

Červené tělo = jedovatost z horkosti v meridiánu srdce

Červené a oloupané tělo = horkost z prázdnoty

Povlak jazyka:

- Je vytvářen procesem trávení v žaludku.

- Tenký bílý povlak je normální.

- Odráží stav jangových orgánů, zejména žaludku.

- Může rychle měnit barvu, sílu a rozmístění.

- Může dát okamžitý obraz o prázdné nebo plné povaze poruchy.

- Nepřítomnost = prázdnota.

- Silný povlak = plnost.

- U vnitřních nemocí má druhotný význam.

- Kluzký, mastný či lepivý = přítomnost hlenů nebo vlhkosti.

Bílý povlak = chlad:

Bílý nebo bílý a tenký

Vítr, chlad či vlhkost zevního původu nebo normální stav

Bílý tenký a kluzký

Zevní napadení vlhkostí a chladem

Bílý silný a kluzký

Vlhkost ve středním ohništi / chlad s retencí jídla v žaludku

Bílý tenký a suchý

Prázdnota krve nebo jangu = bledé tělo

Napadení větrným chladem nebo horkostí, poškození plic nebo napadení suchostí = normální barva těla

Bílý silný a vlhký

Zevní napadení větrným chladem nebo vnitřní vlhko a chlad ve středním ohništi = barva těla je normální

Bílý silný a suchý

Nečisté tekutiny a horkost uvnitř

Bílý silný a mastný

Prázdnota jangu s retencí jídla nebo vlhkosti

Bílý silný mastný a kluzký

Prázdnota jangu sleziny s vlhkými a chladnými hleny

Bílý silný mastný a suchý

Vlhkost s vyčerpáním tělesných tekutin nebo horkost

Bílý drsný a popraskaný

Ataka letního horka poškozující čchi

Bílý lepivý a mastný

Vlhkost nebo hleny ve středním ohništi / zevní ataka vlhkosti

Bílý jako moučný prášek

Povrchová horkost = tělo je lehce červené na špičce nebo po stranách

Škodlivá jedovatost uvnitř = tělo je červené nebo tmavě červené

Horkost ve třech ohništích = tělo je červené

Bílý jako sníh

Vyčerpání jangu sleziny s vlhkým chladem ve středním ohništi

Bílý a plísňový

Prázdnota jin ledvin a žaludku s jedovatostí uvnitř

Napůl bílý a kluzký

Vpravo = škodlivý činitel je napůl v povrchu a napůl uvnitř

Vlevo = horkost v játrech

Žlutý povlak = horkost:

Žlutý nebo bledě žlutý = Zevní ataka větrné horkosti

= Větrný chlad měnící se v horkost

= Vlhká horkost v hrudníku a středním ohništi

Žlutý a kluzký = Vlhká horkost

Špinavě žlutý = Vlhká horkost v žaludku a ve střevech

Žlutý lepivý a mastný = Horkost s hleny

Suchý a žlutý = Tekutiny poškozeny horkem

Žlutý na kořeni, bílý na špičce = Zevní škodlivina se mění na horkost a proniká dovnitř

Oboustranné žluté pruhy na bílém povlaku

= Zevní škodlivina pronikla dovnitř

= Horkost v žaludku a ve střevech

Silné žluté pruhy a žlutý povlak = Horkost v játrech a žlučníku

Napůl žlutý a napůl bílý povlak = Horkost v játrech a žlučníku

Žlutý a bílý

Bílý ve středu, žlutý kolem = patogen vstoupil dovnitř a mění se na horkost

Žlutý uprostřed a bílý okolo = vnitřní horko se právě pročišťuje

Šedý a černý povlak:

Šedivý nebo napůl šedivý a vlhký a kluzký = Vlhkost a chlad ve slezině

Šedivý a suchý = Horkost z plnosti

Černý nebo černý, kluzký a mastný = Vlhkost a chlad v žaludku a ve střevech

Oboustranné černé pruhy na bílém povlaku

Chlad z prázdnoty středního ohniště = povlak je vlhký

Horkost z plnosti v žaludku a ve slezině = povlak je suchý

Černé body na bílém povlaku = Škodlivina proniká dovnitř a mění se na horkost

Černé ostny na bílém povlaku

= Opravdový chlad a falešná horkost

= Chlad, který se mění na horkost

Černý ve středu a bílý a kluzký po stranách = Prázdnota jangu sleziny s vlhkostí a chladem ve vnitřku

Napůl bílý a klouzavý a napůl žlutý a černý = Horkost v játrech a žlučníku

Černý a mastná střed, žlutý po stranách = Vlhká horkost ve slezině a žaludku

Černý suchý a popraskaný

= Vyčerpání ledvin

= Prázdnota jangu s vnitřním chladem

Šedý a bílý

Bílý, šedý a vlhký = vlhký chlad uvnitř

Bílý, šedý a špinavý = dlouhodobý vlhký chlad nebo hleny

Napůl bílý, napůl šedý = chlad je částečně v povrchu a částečně uvnitř

Černý a bílý = Vlhkost ve slezině

Černý a žlutý

Žlutý uprostřed, černý, kluzký a tučný okolo = vlhká horkost ve slezině

Žlutý po stranách, černé ostny ve středu = horkost v jangmingu

Žlutý, suchý a černý uprostřed až ke špičce = horkost v žaludku a ve střevech

Bílý ve středu, šedý a černý kolem = Vlhkost ve slezině

Žlutý ve středu, šedý kolem = Vlhká horkost s tekutinami poškozenými horkem

Více o metodách tradiční medicíny se dočtete v kategorii – Principy tradiční medicíny a její metody

Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně. Jako certifikovaná terapeutka vám ráda pomohu na vaší cestě ke spokojenosti. Na osobní diagnostiku a poradenství se můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailem tradicniterapie@gmail.com, případně telefonicky 608770506. Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde.


Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Cílem je seznámení se s tradičními metodami a možnostmi podpory zdraví, osvěta veřejně dostupných poznatků či odborných studií, nejde o propagaci konkrétních výrobků ani prodej doplňků stravy. Jen bylinná léčba a změna jídelníčku nemůže dle legislativních norem nahradit léčbu západní medicínou. Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá, ale její pozitivní vliv pocítíte již po pár dnech či týdnech.

Comments


bottom of page