top of page

Bolesti hlavy dle TČM – rozlišení podle příznaků a příčin

Ne každá bolest hlavy je migréna a naopak migréna není pouze bolest hlavy. Bolest hlavy je pouze jedním z příznaků migrény, ke které obvykle také patří nevolnost, zvracení, světloplachost, větší citlivost na zvuky, zápachy atd. Západní medicína rozlišuje migrénu s aurou (aura=předzvěst) a migrénu bez aury. Aura předchází vlastním bolestem hlavy a projevuje se nejčastěji přechodnou poruchou zraku nebo různými poruchami zorného pole. Východní medicína se na migrénu a veškeré bolesti hlavy dívá komplexněji. Za bolestí hledá viníka a snaží se odstranit příčinu, která může být u každého jedince zcela odlišná, proto je vhodné objednat se na osobní konzultaci.


Všeobecně pomůže strava posilující játra a omezující migrény. Významný terapeut a světoznámý odborník na čínskou medicínu Giovanni Maciocia uvádí komplexní přehled nejčastějších příčin bolestí hlavy a jejich popis. Bolesti hlavy se podle něj nejlépe rozlišují podle vnitřního nebo vnějšího původu:


Vnější (rychlý nástup, krátká doba trvání):


• Vnější větrný chlad: akutní bolest hlavy se ztuhlostí v zátylku

• Vnější větrná horkost: akutní silná bolest hlavy

Vnější vítr-vlhkost: akutní silná tupá bolest hlavy


Vnitřní (postupný nástup, dlouhá doba trvání):


• Stoupající jang jater, oheň jater: pulzující

Vlhkost: tupá bolest hlavy s pocitem těžkosti

• Hlen: tupá bolest hlavy s pocitem těžkosti a motáním hlavy

• Stáza krve: intenzivní pevně lokalizovaná, bodavá, vrtavá bolest hlavy

• Vítr jater: tahavá bolest hlavy

• Horkost žaludku: intenzivní bolest hlavy na čele

• Akumulace potravy: silná tupá bolest hlavy na čele

Nedostatek krve: tupá bolest hlavy na temeni

• Nedostatek čchi žaludku a sleziny: mírná tupá bolest hlavy na čele

• Prázdnota ledvin: bolest hlavy s pocitem prázdnoty hlavy


U bolestí hlavy vnitřního původu je podle tradiční čínské medicíny velmi důležité rozlišovat mezi bolestmi pocházejícími z plnosti a bolestmi pocházejícími z prázdnoty. Mezi nejběžnější příčiny bolesti hlavy z plnosti patří vzestup jangu jater, oheň jater, hlen, stáza krve, vítr jater, horkost žaludku a akumulace potravy; nejběžnější příčiny bolesti hlavy z prázdnoty zahrnují nedostatek krve, nedostatek čchi žaludku a sleziny a prázdnotu ledvin. Podrobněji:

 1. Bolest hlavy ze vzestupu jangu jater se projevuje jako pulzující bolest, která bývá obvykle jednostranná, často se stěhuje ze strany na stranu a je lokalizovaná za očima, ve spáncích nebo v postranních oblastech hlavy podél dráhy žlučníku. Často bývá doprovázena nevolností nebo zvracením, motáním hlavy, rozmazaným viděním, světelnými záblesky a strunovitým pulzem.

 2. Bolest hlavy z ohně jater, která je méně běžná, je podobného charakteru jako bolest ze vzestupu jangu jater, je však doprovázena symptomy a příznaky ohně jater, jakými jsou intenzivní žízeň, hořká pachuť, červený obličej, tmavá moč a suchá stolice.

 3. Dalším velmi běžným typem bolesti hlavy je bolest z hlenu blokujícího čisté otvory hlavy: v tomto případě je bolest hlavy tupé povahy a hlava se cítí jakoby omotaná nebo vyplněná vatou, s výrazným pocitem těžkosti, otupělosti a s rozmazaným viděním. Další projevy zahrnují pocit nevolnosti, pocit tísně na hrudníku, oteklý jazyk a hladký pulz.

 4. Velmi běžným typem chronické bolesti hlavy je bolest způsobená kombinací hlenu a vnitřního větru. Tato bolest hlavy má všechny charakteristiky bolesti z hlenu, jsou pro ni však charakteristické také občasné epizody silných bolestí hlavy z větru. Takový syndrom se nazývá vítr-hlen. Hlen jakožto příčina bolesti hlavy bývá ale často spojen také se vzestupem jangu jater, přičemž hlen je stoupajícím jangem jater nesen vzhůru; osoba trpící těmito dvěma syndromy bude trpět chronickými, tupými bolestmi hlavy s pocitem otupělosti a motáním hlavy (působenými hlenem) zvýrazněnými občasnými akutními záchvaty silných, pulzujících bolestí hlavy (působenými vzestupem jangu jater). Takový syndrom se rovněž nazývá vítr-hlen.

 5. Bolest hlavy ze stázy krve je charakteristicky intenzivní, jasně lokalizovaná, vrtavá, obvykle jednostranná a je doprovázena fialovým jazykem a strunovitým pulzem. U velmi chronických dlouhodobých případů bolestí hlavy může být typ bolesti ze stázy krve často kombinován s dalšími typy; chronický opakovaný výskyt bolestí ve stejné oblasti hlavy může sám o sobě způsobit lokální stázu krve. Jestliže například pacient trpí po mnoho let bolestmi hlavy typu jaterního jangu, které se objevují vždy na pravé straně, tyto bolesti mohou samy o sobě způsobit lokální stázu krve v hlavě na této straně a bolest hlavy se tak bude projevovat jak symptomy vzestupu jangu jater, tak symptomy stázy krve.

 6. Bolest hlavy z větru jater je charakterizována jako tahavá, doprovázená silným motáním hlavy a třesem.

 7. Bolest hlavy z horkosti žaludku je charakteristická intenzivní bolestí na čele a je doprovázena bolestí v nadbřišku, žízní, návratem kyselé nestrávené potravy a žlutým povlakem jazyka.

 8. Bolest hlavy z akumulace potravy je charakteristická neohraničenou a intenzivní tupou bolestí na čele a je doprovázena nevolností, zvracením, návratem kyselé nestrávené potravy a pocitem plnosti v nadbřišku, silným a lepkavým povlakem jazyka a hladkým pulzem.

 9. Bolest hlavy z nedostatku krve (obvykle jater nebo srdce nebo obou těchto orgánů) je charakterizována tupým pobolíváním, obvykle na temeni hlavy, a je doprovázena motáním hlavy, rozmazaným viděním, nespavostí, vnímaným bušením srdce, bledým jazykem a zadrhávajícím pulzem.

 10. Bolest hlavy z nedostatku čchi žaludku a sleziny je charakterizována tupou bolestí vpředu a je hlavy

Giovanni Maciocia také diagnostikuje příčiny bolestí hlavy a migrén podle dalších ukazatelů:


Časové hledisko:

 1. Nedostatek čchi nebo jangu: bolest hlavy ve dne

 2. Nedostatek krve nebo jin: bolest hlavy večer

 3. Stáza krve: bolest hlavy počínající v noci

Faktory, které ulevují:

 1. Oheň jater, hlen, stáza krve: bolest hlavy se zlepšuje při pohybu

 2. Plnost: bolest hlavy se zhoršuje vleže

 3. Prázdnota: bolest hlavy se zlepšuje vleže nebo po jídle

 4. Nadbytek: bolest hlavy horší po jídle

Charakter bolesti

Tupá bolest obvykle ukazuje na nedostatek, zatímco intenzivní, ostrá bolest obvykle na nadbytek. Pulzující a rozpínavá bolest je známkou vzestupu jangu jater, tahavá bolest znamená vítr jater a jasně lokalizovaná, vrtavá bolest ukazuje na stázu krve. Tupé bolení, kdy je hlava jakoby omotaná nebo vyplněná vatou, a pocit těžkosti jsou známkou vlhkosti nebo hlenu. Bolest hlavy pociťovaná v jejím „vnitřku“ bývá obvykle důsledkem prázdnoty ledvin.


Další tipy, rady a doporučení najdete v kategorii „Články“ – Bolesti, migrény, akutní nesnáze

Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně. Jako certifikovaná terapeutka vám ráda pomohu na vaší cestě ke spokojenosti. Na osobní diagnostiku a poradenství se můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailem tradicniterapie@gmail.com, případně telefonicky 608770506. Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde.

Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Cílem je seznámení se s tradičními metodami a možnostmi podpory zdraví, osvěta veřejně dostupných poznatků či odborných studií, nejde o propagaci konkrétních výrobků ani prodej doplňků stravy. Jen bylinná léčba a změna jídelníčku nemůže dle legislativních norem nahradit léčbu západní medicínou. Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá a je třeba hodně investovat i do bylinných směsí, ale pak pozitivní vliv pocítíte již po pár dnech či týdnech.

Comments


bottom of page