top of page

Fonoforéza – léčivá síla tónů a vibrací


Tónová akupunktura využívá léčivé vlastnosti zvuku a vibrací. Zvukové vlny se přenášejí prostřednictvím tkání a harmonizují orgány. Podle volby tónů dochází k různému působení na organismus. Správná vibrace dokáže posílit celé tělo. Fonoforéza mění zvukové vlny na magnetické pole a vzhledem ke své vibrační síle, která vyvolá změny, je možné terapeutickými ladičkami částečně nahradit akupunkturní jehly. Ideální je zakomponování fonoforézy do shiatsu či tuina masáží. Když organismus dobře rezonuje, je naplněný vibracemi bez blokád. Podobným způsobem vibruje vše živé, včetně planet a celého vesmíru. O „hudbě sfér“ dlouze rozjímal i slavný Pythágoras. Tóny umí jemnou silou aktivovat vnitřní sebeuzdravující procesy. Léčení hudbou prolíná také starověkými civilizacemi, jako byl Egypt, Čína, Babylon, Izrael, Řecko či Řím. Např. Aristoteles doporučoval využití dórské stupnice, které připisoval duchovní sílu, a stupnice lydické, které naopak připisoval velký vliv na děti. Zabýval se tzv. "hudební katarzí", kterou měl na mysli určité uvolnění a následné odstranění zátěžových stavů za doprovodu emocí Rovněž však upozorňoval na škodlivost stupnice frýgické, kterou označoval jako znepokojující a vyčerpávající. Doporučoval se vyhnout dionýsovské hudbě, jež je opojná a pro člověka nebezpečná.

Nejstarší nalezený lékařský dokument, který se zmiňuje o léčbě hudbou, pochází ze 2. tisíciletí před naším letopočtem.

V moderní době například zaujal výpočet kosmické oktávy švýcarským matematikem a hudebním teoretikem Hansem Cousto. Díky jeho výzkumu vznikly některé terapeutické ladičky. Základní má frekvenci 136,10 Hz a nazývá se „tón Země Óm“. Otevírá srdce, je meditativní, vhodná na nejistoty a strachy, uzemňuje a pomáhá akceptovat lidi takové, jací jsou. Při terapii se ladička (kovová vibrační vidlice) přikládá na akupresurní body a jemně odbourává blokády energetické, nervové i svalové. Fonoforéza může být velkým pomocníkem při léčbě bolavých zad, kloubů a migrén. Vibrace urychluje léčebný proces a nastolení energetické rovnováhy. Při práci na páteři působí také na mozkomíšní mok a uvolňuje nahromaděné napětí. Fonoforéza tak zrelaxuje celé tělo, odbourává stres a bolesti.
Dnes stále vědci zjišťují, že jakýkoliv zvuk, který člověk vydává, velmi rychle a podstatně mění způsob, jakým je organizováno tělo a vědomí. Jedno, zda je to prostřednictvím zpěvu, ukolébavky, hry na hudební nástroj, modlitby, nebo emočního vyjádření hněvu, strachu, či požehnání. Paradoxně nás moderní věda učí zbavovat mýtů, které převládají v duchovnosti, náboženství či metafyzice.

Říká se, že i hluší lidé slyší zvuky, protože umí vnímat jejich vibrace. V souvislosti s vibračním léčením se ukazuje, že způsob, jakým každý z nás vnímá zvuk a vibrace, je naprosto unikátní. Stejně tak, jako je naše levá a pravá ruka, jsou i naše levé a pravé ucho naprosto odlišné a oddělené entity. I když vypadají stejně, tak jedno z nich má větší kapacitu, jiné určení a umí toho více. Posloucháme kostmi, slyšíme kůží, jak se nás zvuk dotýká, slyšíme dutými prostory v lebce, posloucháme každou buňkou našeho těla. Žádné dvě uši na naší planetě neslyší zvuk stejně!

Léčivá síla hudby pramení z přítomnosti určitého řádu a harmonie v hudebních zákonitostech. Člověk se nachází v moři vibrací a ne vše je jeho mozek prostřednictvím sluchu schopen registrovat. Zvuk slyšíme v rozmezí zhruba od 16 Hz do 20 000 Hz, což je poměrně malá část našeho zvukového vnímání. Zvukové vlny ale působí na celý organismus. Vibrace tak dopadají na buňky celého lidského těla a následně jsou zpracovávány mnoha dalšími kanály. Veškeré lidské vnímání je multisenzoriální.Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně. Jako certifikovaná terapeutka vám ráda pomohu na vaší cestě ke spokojenosti. Na osobní diagnostiku a poradenství se můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailem tradicniterapie@gmail.com, případně telefonicky 608770506. Vše o nabízených službách (TČM diagnostika, fytoterapie, dietetika, akupresura, masáže tuina, shiatsu atd.) Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde.

Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Cílem je seznámení se s tradičními metodami a možnostmi podpory zdraví, osvěta veřejně dostupných poznatků či odborných studií, nejde o propagaci konkrétních výrobků ani prodej doplňků stravy. Jen bylinná léčba a změna jídelníčku nemůže dle legislativních norem nahradit léčbu západní medicínou. Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá a je třeba hodně investovat i do bylinných směsí, ale pak pozitivní vliv pocítíte již po pár dnech či týdnech.


Comments


bottom of page