top of page

Čtení z obličeje není nic těžkého

Každá vráska, záhyb, výstupek či znaménko souvisí s některým z orgánů. Vypadáme tak, jak jíme, myslíme a žijeme. Obecně platí, že lidé s širokým obličejem mají tendenci být více extrovertní, a ti s úzkou tváří jsou introvertnější.


Lidé s kulatým obličejem působí otevřeně a důvěryhodně. Podobně, lidé s oválnou tváří bývají laskaví a společenští. Lidé se čtvercovým nebo obdélníkovým obličejem mají silnou osobnost a bývají dobrými manažery a leadery. Trojúhelníkový tvar s širokým čelem poukazuje na inteligenci, ale také často protichůdné myšlenky.


Více důvěryhodně působí lidé, kteří svou tvář neskrývají za vlasy či klobouky apod.


Linky kolem úst souvisí s vychováním a životem. Vertikální linie nad horním rtem odkazují na dlouhodobé zabývání se péčí o ostatní a potřebu věnovat určitý čas sami sobě. Vertikální linie pod dolním rtem mohou znamenat hořkost nebo zklamání. Obdobně je tomu tak u linií vycházejících z koutků rtů směřujících směrem dolů.


Zuby mají být rovné. Jakmile vyčnívají, znamená to, že jejich nositel je jemný a nebudeme od něj čekat silnou vůli, ale spíše pochopení. Naopak zuby směřující dovnitř charakterizují praktičnost. Řídké zuby jsou známkou slabého zdraví.


Zarudlý, fialový obličej, prostoupený množstvím tenkých žilek bývá zjevným znakem špatně pracujícího srdce. Drobné žilky na špičce nosu poukazují na možný vysoký tlak. Nateklý, tvrdý konec nosu je varováním před tukovými nánosy kolem srdce.


Čelo zobrazuje nervový systém. Mezi obočím bývají svislé vrásky. Hluboká rýha ukazuje na agresivitu jater. U takového člověka počítejte s tvrdostí a neústupností. Naopak dvě jemné vrásky mezi obočím poukazují na soucitnost.


Prostor mezi očima a obočím je velmi důležitý. Nazývá se palácem kariéry a vypovídá o profesním úspěchu. Je-li oblast úzká a matná, nesvědčí to o převratném vzestupu na společenském žebříčku.


Srostlé obočí značí problém, protože intelekt a emoce spolu nekorespondují. Obočí nízko posazené je znakem velmi netrpělivých, rovné jako přímka zase byrokratického myšlení. Rostlé do oblouku je symptomem fantazie, představivosti a kreativity. Pokud je nepravidelné a posazené nízko, mívá jeho nositel sklony k výbuchům hněvu. Obočí padající dolů je znakem netrpělivosti.

Ústa jsou obrazem zažívacího ústrojí.


Dolní ret zobrazuje kvalitu tlustého střeva, horní ret představuje žaludek. Barva a lesk rtů podává informaci o kvalitě sleziny. Jsou-li ústa široká a neostrá, je zažívací ústrojí ochablé. Jsou-li ústa sevřená a úzká, je i zažívací ústrojí stažené. Sevřená ústa jsou znakem zarputilosti a odvahy, úzké rty znakem bezcitnosti. Odulé rty působí smyslně a svědčí o velkém příjmu cukru, ovoce a alkoholu. Velká ústa symbolizují člověka upovídaného a plného emocí.


Část nad horním rtem souvisí s pohlavním ústrojím. Pokud zde roste knír, je pohlavní ústrojí silné. U žen to značí nedostatek ženských hormonů.


Velké uši se silnými lalůčky napovídají o zkušenostech, vyváženosti a velkodušnosti. Jsou také známkou dlouhověkosti. Špičaté uši poukazují na nadměrnou konzumaci živočišných bílkovin a patří k agresivnímu člověku. Malé ušní lalůčky symbolizují nedostatek minerálů a slabost. Malé uši patří lidem pružným, pohotovým, ale s myšlením omezeným a úzkoprsým.


Čím větší oči, tím větší otevřenost a zájem o druhé lidi. Spousta umělců je má velké, neboť je druzí skutečně zajímají. Velké kulaté oči propůjčují dar vidět o něco víc než ostatní. Užší tvar naopak vypovídá o uzavřenosti člověka, hranaté o ambicích. Vnější oční koutky svěšené dolů svědčí o věrnosti a příchylnosti. Zato opačný případ, šikmo zdvižené koutky očí, poukazují na nestálost a přelétavost.


Váčky pod očima provázejí osoby s poruchami ledvin a vylučovacího systému. Jsou tvořeny hromaděním tekutin a hlenu. Takové osobnosti mají potíže s rozhodováním, bývají unavení, zapomnětliví a leniví.


Jedny z nejlepších rysů, které můžeme zaznamenat, jsou nasolabiální rýhy mezi nosními křídly a tváří, které se táhnou od nosu až ke koutkům rtů. Jsou znakem velkého bohatství. Pokud jdou do oblouku, přidává se i šťastná rodina. Svému nositeli propůjčují moc, bohatství, blahobyt.


A jak je to s hlasem? Vysoce položený hlas naznačuje přejídání sladkostmi a ovocem. Maso a tuky hlas prohlubují. Rytmus hlasu je řízen srdcem. Přespříliš nadšený tón a rychlé tempo prokládané smíchem varují před nebezpečím srdečního poškození.


Povahu člověka a sklon k jeho nemocem můžeme usuzovat také podle celkového vzezření osobnosti.


Další tipy, rady a doporučení najdete v sekci „Články“ – Principy tradiční medicíny a její metody


Jsme rádi, že vás naše články inspirují, ale prosíme o jejich nekopírování, děkujeme.


Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně. Na osobní diagnostiku a poradenství se můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailem tradicniterapie@gmail.com, nebo telefonicky 608770506. Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde. (TČM diagnostika, fytoterapie, dietetika, akupresura, tuina, shiatsu, neurolingvistické programování mozku NLP atd.)

Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Cílem je seznámení se s tradičními metodami a možnostmi podpory zdraví, osvěta veřejně dostupných poznatků či odborných studií, nejde o propagaci konkrétních výrobků ani prodej doplňků stravy. Jen bylinná léčba a změna jídelníčku nemůže dle legislativních norem nahradit léčbu západní medicínou. Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá, ale její pozitivní vliv pocítíte již po pár dnech či týdnech.

Comments


bottom of page