top of page

Individuálně zaměřený přístup v psychoterapii


Vnímat komplet celého člověka jako jedinečnou individualitu je často základem úspěšné léčby. Protože každý je jiný, má svou minulost, své zkušenosti atd. V ideálním případě terapeut vnímá i propojení psychiky s fyzickým tělem. Stejně, jako to již před tisíci lety užili lékaři tradiční medicíny.


V psychoterapii se jeden směr zabývá na osobu zaměřeném přístupu, který je založený na optimistické tezi, že každá bytost se chce projevit ve své nejlepší variantě. Lidé se snaží být tím, čím jsou, a stát se tím, čím by mohli být,“ říká světový psychoterapeut Rogers.


První podmínkou je bezpodmínečné pozitivní přijetí bez hodnocení. Pak může dojít k empatickému porozumění. Jedná se o zažívání klientovy perspektivy a prožitek jeho pocitů terapeutem. Terapeut přitom prožívá klientův svět jako svůj vlastní. Empatie pomáhá navodit spojení mezi klientem a terapeutem, protože jinak by mu mohlo být zatěžko uvěřit bezpodmínečné přijetí.


Podobně se k psychoterapii staví psychoterapeut Frankl, který klade důraz na základní předpoklad hledání smyslu jako nejhlubší lidské motivace. Smysl života nevnímá jako něco, co lze dát člověku shůry. Každý si musí svůj konkrétní životní smysl najít sám – myšleno tak, že tento smysl musí vycházet z jeho jedinečnosti. Jinými slovy, člověk může najít smysl svého života v tvůrčí činnosti, vyrovnáváním se se svým osudem či prožíváním lásky a jiných citů. S tím se pojí skutečnost, že lidé jsou za svůj život odpovědní, neboť jsou svobodní. Tento postoj umožňuje člověku překonat i nepřízeň osudu (osudových faktorů) a využít vlastní potenciál.


Podle Frankla tedy není pro člověka nejhorší nepřízeň osudu, ale žít bezesmyslný život. Tento stav nazývá existenciální frustrací.


Logoterapie má za to, že smysl života je možné nalézt tehdy, pokud na něj a na své štěstí člověk nebude přímo myslet, ale dokáže se od sebe odpoutat, věnovat se činnosti, která není směřována na přímé uspokojení pouze jeho potřeb, ale je orientována na druhé.
Pokud je terapie úspěšná, klient se začne měnit a paradoxně se začnou měnit i děje a postavy v jeho okolí. Jakmile se jeden článek změní, musí na to zareagovat i široké okolí. Z toho, že každá maličkost je důležitá a může ovlivnit celek, vychází také rodinné terapie. V současné době neexistuje jediná podoba rodinné terapie, nýbrž jsou jich desítky.


V psychoterapii se již klade i důraz na somatizaci stresů, tedy jednoznačně se již prokázalo, že psychika výrazně ovlivňuje tělo a jeho nemoci či různé dysfunkce.


Podle některých teorií je třeba dojít k jádrovému já přes očistný emoční proces, vyjadřování vnitřních kvalit a posun k větší otevřenosti a spontaneitě. Hodně se pracuje s tělem a pohybem, dýcháním, imaginacemi, psycho-dynamickou prací s řečí za cílem odstranit komunikační potíže, přetváření vnitřních restriktivních představ a myšlenek či meditativní napojování na hlas srdce.


Více o psychoterapii se dočtete v kategorii „Články“ – Psychika, deprese, úzkost


Objednat se na individuální diagnostiku můžete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přes email tradicniterapie@gmail.com. Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde.


Comments


bottom of page