top of page

Lidská duše z pohledu TČM

V tradiční medicíně je vše propojené a každý orgán plní funkci nejen hmatatelnou, ale také duševní. Podle tradiční medicíny sídlí v každém z pěti hlavních energetických orgánů i jeho duch, který je jakýmsi symbolem důležitých orgánů a pomáhá nám pochopit jejich funkci a celistvost organismu.


V tradiční čínské medicíně platí:

 1. Srdce uchovává ducha Shen, který se skládá ze dvou částí – Yuan Shen a Zhi Shen. Tyto dvě části ducha Shen vytvářejí náš svět duality. Jedna část přichází v okamžiku našeho zrození z Nebes a druhou získáváme svými zkušenostmi zde na Zemi. Duch Shen stejně jako srdce, ve kterém sídlí, řídí všechny ostatní duše, dává jim řád a kontroluje jejich aktivitu. Ovládá psychiku, myšlení a emoce.

 2. V játrech sídlí duše Hun, která se nazývá „éterická“. Do těla vstupuje krátce po narození. Je zodpovědná za naši kreativitu, nápady, plány, inspirace. Je to duše, která neustále hledá a tvoří. Má také na starosti spánek a snění. Přes den sídlí v očích a říká duchovi Shen. Udržuje emocionální rovnováhu v těle.

 3. V plicích se nachází animální duše Po. Je přítomna ihned po našem početí a podílí se na utváření fyzického těla. Duše Po má na starost reflexy, instinkty, pud sebezáchovy a reprodukční pud.

 4. Slezina je útočištěm pro duši Yi, která souvisí s intelektem. Je zodpovědná za myšlení, schopnost soustředit se, zapamatovávat si a zobecňovat myšlenky.

 5. Poslední duší je Zhi, která sídlí v ledvinách a má na starosti krátkodobou paměť a sebeuvědomění si smyslu činnosti, dále vůli a schopnost jít si za vytyčeným cílem.

Ve chvíli, kdy má člověk duševní potíže, hledá terapeut „duši“, která je způsobila. Nejčastěji padá vina na ducha jater. Jakmile mu chybí volnost, je stísněný a utlačovaný, způsobuje deprese, napětí, neklid, podrážděnost, zlost, výbušnost, upjatost apod. Stísněná játra navíc nedodávají podporu srdci, z čehož pramení frustrace a pesimismus. Takový člověk působí jako tělo bez duše.


Příčinou těchto depresivních stavů je stagnace energie Qi (čchi), která obvykle postihuje játra, plíce, srdce a žaludek (slezinu), a ke které většinou dochází v důsledku nadměrných emocí.


Stagnace v orgánu a její projevy:

 1. játra – hněv, který způsobuje vzbouření energie Qi (čchi) – projevuje se podrážděností a depresemi, ale také napětím a bolestmi šíje a krčních svalů, bolestmi hlavy, břišním napětím, nepravidelnou stolicí i menstruací, hořkostí v ústech apod.

 2. srdce – pocity viny – bušení srdce, slabost a chlad v končetinách, bledý vzhled, nechutenství, napětí na hrudi a pod ní, duševní neklid.

 3. plíce – smutek, obavy – sevření hrudníku, neklid, fóbie, pocit dušení a pocit knedlíku v krku.

 4. slezina (žaludek) – plačtivost, melancholie, zadumanost – špatné trávení, nevolnost, chronickým zánět hltanu, reflux žaludečních šťáv a vznik hlenu TAN, který stoupá v protisměru do hlavy, blokuje správné uvažování a zastírá mysl.

Každá stagnace se dříve či později nakonec přemění na horko z nadbytku RE, které člověka dusí (astma) a deptá. Typický je pocit švestky či tíhy v krku a na hrudi a hluboké vzdychání, které má stagnaci prolomit. Pomůže sport, a omezení potravin, které způsobují tzv. stagnaci energie Qi jako jsou těžká tučná a masitá jídla, kravské mléko a mléčné výrobky, grilované a smažené potraviny, sladkosti, cukr, datle, alkohol a černá káva, brambory.


Abychom se vyhnuli psychickým problémům, je podle tradiční medicíny potřeba dodržovat a rozvíjet 7 základních ctností:

 1. Pokora – skromnost, zdravá sebedůvěra, sebereflexe (opakem je pýcha – nadměrná sebeláska, namyšlenost, povýšenost, pohrdání druhými lidmi, přílišná kritičnost)

 2. Štědrost – velkorysost, ochota dávat, ochota pomoci, (opakem je lakota – hrabivost, nenasytnost, neochota se dělit, lpění na majetku a jeho hromadění)

 3. Přejícnost – laskavost, vlídnost, lidskost, empatie, obdiv, soucit, přátelství (opakem je závist – žárlivost, nezkrotná touha po cizím majetku a neštěstí)

 4. Mírumilovnost – trpělivost, shovívavost, tolerantnost, odolnost, vyrovnanost (opakem je hněv – zlost, vztek, násilí, pomstychtivost, agresivita)

 5. Cudnost – zdrženlivost, bezúhonnost, prospěšnost, mravní čistota (opakem je zvrhlost – nekontrolovatelný chtíč, smilstvo, sexuchtivost)

 6. Střídmost – umírněnost, sebeovládání, sebekontrola (opakem je o obžerství – nenasytnost, přejídání se, opíjení, holdování hazardu a drogám)

 7. Činorodost – pracovitost, píle, tvořivost, iniciativa, houževnatost, vytrvalost (opakem je lenost – odmítání využívat svůj potenciál, neochota jednat)

Další rady a tipy nejen pro psychoterapii, najdete v kategorii „Články“.


Jsme rádi, že vás naše články inspirují, ale prosíme, nekopírujte je. Děkujeme.Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně. Jako certifikovaná terapeutka vám ráda pomohu na vaší cestě ke spokojenosti. Na osobní diagnostiku a poradenství se můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailem tradicniterapie@gmail.com, případně telefonicky 608770506. Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde.


Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Cílem je seznámení se s tradičními metodami a možnostmi podpory zdraví, osvěta veřejně dostupných poznatků či odborných studií, nejde o propagaci konkrétních výrobků ani prodej doplňků stravy. Jen bylinná léčba a změna jídelníčku nemůže dle legislativních norem nahradit léčbu západní medicínou. Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá, ale její pozitivní vliv pocítíte již po pár dnech či týdnech.

Comments


bottom of page