top of page

Nejprve se naučte relaxovat, až pak meditovat – a problémy zmizí

Nestíhám, mám toho moc, nemám čas, mám kupu starostí a problémů… Každý z nás má jiné startovací podmínky. Život není spravedlivý. Ale i přesto je možné naučit se žít bez stresu a spokojeně. Asi nejhorší je neustále přemýšlet, „co by bylo, kdyby…“ a vytvářet si tak trvalý stav nespokojenosti.


Abyste se tomu vyhnuli, stačí věnovat 15 minut denně relaxaci. Nikoho neudivuje, že když se chce naučit cizí jazyk, měl by se každý den alespoň pár minut učit. Nikoho ani neudivuje, že stráví u sledování hloupých televizních pořadů 2 hodiny denně. Ale jakmile se má učit relaxovat či chodit na procházku, už to je problém. A problémů má většina lidí víc než dost.


Problém se dá vyřešit jen v případě, že se dostanete mimo mysl, dokážete se oddělit, podívat se na vše z nadhledu.


Bdělé pozorování poskytne návod, jak problémy vyřešit. A pokud se naučíte sledovat věci z nadhledu, nebudete mít žádné problémy. Jednou z možností je meditace, protože meditace vytváří odstup, dává perspektivu, mění úroveň vědomí. Prostřednictvím meditace je možné překonat běžné bytí.


Každý je ale jiný a většina současných lidí nedokáže ze dne na den meditovat. Obvykle potřebují vybít mnoho zloby sportem, potřebují pomoc od psychologa, potřebují se naučit relaxovat. Teprve poté se jim daří zvládnout meditační techniky.


Psychoterapie je úžasná pomoc, ale mnohdy nedokáže vytvořit správný nadhled. Proto také někteří slavní psychoanalytici nedokázali mnoho problémů vyřešit. Oni o problémech přemýšleli, ale nerozvíjeli své poznávání. Přemýšleli rozumem, zaníceně, logicky, a docházeli k určitým závěrům. Ale nedokázali meditovat. Sigmund Freud údajně na konci svého života prohlásil, že „člověk je nevyléčitelný. Může nanejvýše doufat v to, že bude existovat jako přizpůsobivá bytost. Člověk nemůže být šťastný, nanejvýše jen nemusí příliš trpět.“


Přístup meditace ale říká, že neexistuje jediná bytost, která by se nedala vyléčit. Meditace jde do hloubky. Umí člověka proměnit, protože ho vnímá jako celek.


Mnohdy člověku nic není, jen usiluje o pozornost, volá po lásce. Cítí se opuštěný. Proto vznikne nemoc. Aby ho někdo objal nebo políbil. Dokonce i rostliny rostou rychleji, pokud je jim věnována pozornost, pokud je jim věnován laskavý pohled.

Při meditaci nemusíte nezbytně jen sedět. Můžete meditovat při všem, co děláte. Stačí být bdělý, vnímat přítomnost a nic víc. Buďte vnímaví vůči sobě a vše bude snazší. Není nutné dělat z toho vědu.


Uvolníte se a meditace bude s vámi po celý den, tak jako stín, klid, ticho, vyrovnanost. Protože vaše mysl a energie přestane zbytečně poletovat. Můžete meditovat při chůzi, při práci, při čemkoli. Prostě jen bděle pozorujte, co se děje. Pozorujte, jak kráčíte, pozorujte, jak sedíte, pozorujte, jak jíte, a budete překvapeni, že čím víc děje pozorujete, tím lépe je provádíte, protože nejste v napětí, jejich kvalita se změní. A také si všimnete, že čím víc jste v meditativním stavu, tím jsou vaše gesta měkčí, jemnější, je v nich jistá vznešenost.

Může se zdát, že lidé, praktikující meditaci, jsou spíše posmutnělí a nemají v sobě emoce ani jiskru vášně. Ve skutečnosti je meditace radostný stav. Je třeba se sice zklidnit, ale ne být smutný. Naopak dosáhnout spokojenosti, blaženosti, radosti. Klid je nádherný, ale něco v něm chybí. Roztančený klid přináší blaženost. Klid by měl tančit a ticho zpívat. A dokud se nejniternější uvědomění si vlastního nitra nepromění ve smích, stále něco chybí. Ještě je třeba něco udělat.


Další zajímavosti, tipy a doporučení najdete v sekci „Články“ – Psychika, psychoterapie, deprese, úzkost


Jsme rádi, že vás naše články inspirují, ale prosíme, nekopírujte je. Děkujeme.Ráda Vám doporučím konkrétní byliny a jídelníček přímo pro Vás. Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně.


Kontaktovat mne můžete prostřednictvím emailu – tradicniterapie@gmail.com ,


Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře.

Comments


bottom of page