top of page

Nekontrolovatelný únik moči, stolice či semene podle TČM

Tradiční čínská medicína se vyvíjela tisíce let kontinuálně a má tedy mnoho zkušeností a prověřených principů léčby. Rozhodně se nejedná o jakési šarlatánství, ale naopak o velmi propracovaný, ucelený, odborný systém, který nezahrnuje jen terapii bylinami, ale také akupresuru, dietetiku, masáže, cvičení atd. Zatímco západní medicína je úžasná při akutních stavech a nutnosti operací, východní nabízí obrovské možnosti pomoci s chronickými problémy a s prevencí, včetně omlazování organismu pomocí dodržování přírodních zákonitostí a důrazu na jedinečnost každého jedince.

V současné době je zejména v tzv. „západním“ světě velký tlak na psychiku. Ta je klíčem ke spokojenému životu. Významně pomáhá psychoterapie, ale podpořit by se měla i péčí o fyzické orgány. Především o játra, protože ta jsou emocemi zraňována nejvíce, generují škodlivý oheň a přináší neklid. Při terapii jaterního systému je třeba brát v potaz také další orgány. Játra jsou podle TČM orgánem, který může mít negativní vliv na mnohé další orgány, funguje-li nepravidelně. Projevy problémů s játry jsou velmi různorodé. Proto je třeba přesně určit syndrom, kterým v danou chvíli pacient trpí, aby se mohl léčit anebo se vyhnul onemocnění, jehož první projevy už vycházejí najevo.


Prázdnota yang jater je přímo spojena s prázdnotou yang ledvin. Chceme-li tedy posílit yang jater, musíme vždy posilovat ledviny,říká učitel a praktik TČM V. Načatoj. „A prázdnota Qi jater neboli oslabení jejich funkce (dříve existoval i termín „ochablá játra") je přímo spojena s qi plic a sleziny. Například ochablé, slabé vylučování žluči na terénu úplné vyčerpanosti, bez stagnování qi jater, nebo přeplněný žlučník opět bez stagnující Qi jater se doporučuje léčit posilováním qi sleziny a plic,“ vysvětluje ve svých knihách.


Dále platí, že stagnace Qi jater, oheň jater a vítr jater jsou tři nemoci, které jsou vzájemně provázány a projevují se v horní části trupu. Pokud se projevuje stagnace Qi jater, objeví se brzy oheň jater, který vyvolá syndrom větru. Proto je třeba vždy rozlišovat etapy vzájemného přecházení jednoho procesu do druhého.


Ze stoupání yang jater se může rodit vítr. Zároveň se stoupající yang jater může projevovat na terénu prázdnoty yin jater. První syndrom patří k plnosti a léčba spočívá hlavně ve vyhnání větru. U druhého syndromu patří kořen onemocnění k prázdnotě, jde zejména o prázdnotu yin, přičemž nahoře se objevuje plnost.

Při léčbě půjde hlavně o vyživování yin a stažení yang shora dolů. Yin jater zároveň přímo souvisí s yin ledvin. Pokud tedy dojde k prázdnotě yin jater, bude se paralelně vždy vyskytovat i prázdnota yin ledvin, častokrát mnohem výraznější ve svých projevech, než tomu bude u prázdnoty yin jater.

I v tomto případě se yang odpoutává a směřuje vzhůru. Proto je třeba vždy pozorně hlídat, aby doplňování probíhalo zároveň na úrovni yin jater i ledvin.


Játra mají, stejně jako libovolný jiný orgán, vlastní yin a yang. Při vzniku stagnace Qi jater se snadno rodí oheň, který poraní yin jater. Jak už bylo řečeno výše, yang jater snadno zvedá vítr a rodí vítr. Proto při léčbě onemocnění jater existuje pravidlo: „Když rozhýbeš qi jater, vždy dbej preventivně, aby nedošlo k poranění yin jater.“ Problém je v tom, že ostrá, suchá a aromatická léčiva, která se používají pro rozhýbání Qi jater, nelze používat dlouhodobě, protože by mohla sama o sobě yin jater poranit. Proto je nutné je kombinovat s dalšími ingrediencemi anebo použít samostatně ty části bylin, které jen velmi jemně rozhýbávají Qi jater,“ uvádí Načatoj s tím, že právě proto jsou obvyklé čínské bylinné směsi vytvořeny z mnoha bylin s přesným určením jejich působení a vzájemném účinku na organismus.

Spolu s játry dochází často k vyčerpání ledvin. Pokud trvá prázdnota ledvin dlouho, pak se narušují procesy „zavírání“ svěračů, čemuž je třeba věnovat pozornost. Často lze pozorovat spermatoreu, vylučování slizu z konečníku, průjem a další symptomy. Proto se v takových případech spolu s posilováním ledvin doplňují léčiva uzavírající nekontrolovatelný únik spermatu, moči, stolice, jako je směs Jin suo gu jin wan zaměřená zejména na udržení spermatu.


Ledviny uskladňují esenci celého organismu a sperma je její hmotnou manifestací. Játra pak řídí volný průchod oběhu Qi. Játra (dřevo) jsou vyživována ledvinami (vodou) a brána esence v ledvinách vyžaduje klidná a vyrovnaná játra. Pokud jsou ledviny oslabeny, nejsou schopny dostatečně zadržovat esenci, která začne spontánně odcházet.


Jestliže je nedostatečný yin ledvin a jater, objeví se oheň z nedostatku, který spálí a vyžene esenci uloženou v "komnatě" dolním otvorem ven z organismu. Klasickým příznakem oslabení ledvin je bolest v bedrech. Nepevnost Qi ledvin, která je zodpovědná za kontrolu dolního yin, respektive dolního otvoru, se projeví častým močením, ukapáváním moči po vymočení popřípadě nočním pomočováním. Moč je světlá, protože ledviny nejsou schopné ji udržet delší dobu v močovém měchýři. Obdobně je tomu u spontánního výronu semene, který se může objevit i přes den, např. po vymočení nebo v noci, typicky bez erotických snů (erotické sny nebo poluce s erotickými sny jsou charakteristické pro čistý syndrom nedostatku yin ledvin). Čiré řídké poševní výtoky mají stejnou příčinu. Oslabení ledvin a nedostatek esence se projeví zvýšenou únavností, pocením, rozbolavělostí a slabostí končetin. Projevem špatného živení ucha je přítomnost pískání v uších.

Další tipy, zajímavosti a doporučení najdete v kategorii „Články“ – Principy tradiční medicíny


Pro osobní diagnostiku a terapii se můžete objednat přes formulář níže, nebo emailem na tradicniterapie@gmail.com. Tradiční terapie nenahrazuje léčbu západním lékařem a informace uvedené na webu tradicni-terapie.cz nelze považovat za vědecky podložené. Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde.


Comments


bottom of page