top of page

Závratě, vertigo a motání hlavy podle tradiční čínské medicíny

Není závrať jako závrať. I u motání hlavy je totiž nutné hledat příčiny a brát v úvahu veškeré souvislosti. Podle tradiční medicíny jsou závratě spojeny s vnitřním větrem, který generují játra. V knize Ling shu se uvádí: ,,Když se vyčerpá ,moře morku', vyčerpá se mozek, objevuje se zvonění v uších a závratě".

V TČM také platí: „Je-li nahoře prázdnota, vzniká závrat.“ A pokud je osoba obézní, významnou úlohu zde hraje i vnitřní hlen.


A jak se píše v tradičních naukách: „Vítr patří ke dřevu. Je-li kov vysílen a nemůže kontrolovat dřevo, pak dřevo patologicky narůstá a rodí se oheň. Vítr a oheň patří k yang, oba mají sklon stoupat vzhůru. Proto se oba patogenní faktory spojí v jeden, stoupají vzhůru, což způsobí závrať." V daném případě tedy závrať vzniká z větru a ohně.

Kromě odstraňování větru, ohně a hlenu je nutné také doplňovat energii, protože takový člověk je oslaben. Vladimír G. Načatoj uvádí, že: „Je-li člověk vyhublý, vyčerpaný, s temným odstínem v obličeji a trpí závratěmi, pak zpočátku je dobré vyživovat yin a stahovat dolů oheň, dát do pořádku játra a zklidnit je, neboť nemoc se skrývá právě v játrech a ve vyčerpanosti yin."

Vladimír G. Načatoj shrnuje veškeré příčiny vyvolávající závratě do pěti skupin:


1. Nerovnováha „sedmi emocí“: Pokud se člověk nachází ve stavu soustavné podrážděnosti, hněvivosti nebo trvající agresivity, vyvolá to u něj stagnaci qi jater. Následkem toho se rodí oheň, který poraní yin jater. Zároveň yang jater stoupá vzhůru, způsobuje vítr, který se projevuje závratěmi. Totéž se může odehrát i při dlouhotrvající těžké duševní činnosti anebo při dlouhém neproduktivním přemítání, protože to vyčerpává qi a krev. Mozek je nedostatečně vyživován, v důsledku čehož vznikají závratě. 2. Vyčerpanost ledvin stárnutím nebo následkem sexuálního vyčerpání: Jak je známo, podle teorie TČM jsou ledviny „prvotním“ nebem pro organismus a produkují morek. Mozek je „mořem morku". S rostoucím věkem nebo následkem sexuálního vyčerpání dochází k oslabování esence jing ledvin a také yin ledvin. Následkem toho je produkováno menší množství morku, rovněž mozek přestává být normálně vyživován. Starodávní lékaři věděli, že mozek vysychá a spolu s mozkem ubývá na objemu parietální část lebky. Říká se: „Když se v důsledku uvedených příčin zmenšuje ,moře morku' (mozek), tehdy to mozek signalizuje prázdným zvoněním v uších, slabostí v bedrech a motáním hlavy. Napovídá organismu, že je nutno více polehávat a regenerovat, protože yin ledvin už dosáhla nízké úrovně. V takovém případě přestává voda vyživovat dřevo, yang jater se odpoutává směrem vzhůru, vzniká vnitřní vítr, který vyvolává závratě.“ 3. Stav vyčerpanosti po různých onemocněních: Slezina a žaludek jsou pro člověka ,,druhým nebem", které rodí qi a krev. Jestliže se organismus po nemoci vyčerpá, qi sleziny a žaludku je ve stavu prázdnoty, vede to k závratím. Může k tomu ostatně dojít i sexuálním vyčerpáním, planým přemítáním, duševním přetěžováním. Ve všech těchto případech qi přestává zvedat vzhůru, čistý yang". Krev v takové situaci přestává vyživovat horní části těla včetně mozku, což se projevuje závratěmi. Proto je nutné ve všech podobných případech zjišťovat, v jakém stavu je qi a krev. 4. Nepravidelné a nekvalitní stravování: Pokud člověk nestřídmě nadužívá alkohol a má zálibu v tučné, sladké stravě, poraní si qi sleziny a žaludku. Rodí se velké množství patologické vody - vlhkosti, která se následně hromadí a přeměňuje v tan. Tan se hromadí ve středním a horním jiao a nedovoluje, aby „čistý yang“ stoupal vzhůru. Zároveň krev a qi přestávají proudit do mozku, což způsobuje závratě. 5. Stagnace krve na terénu vnějších a vnitřních příčin: Pokud měl pacient úrazy hlavy nebo krev stagnovala v hlavě následkem vnitřních příčin, dochází k narušení normálních procesů pohybu qi a krve, což se může rovněž projevovat mžitkami před očima a závratěmi.Terapeuti TČM obvykle rozlišují tyto příznaky a doporučují tyto bylinné směsi: 1. Stoupání yang jater vzhůru:

 • závratě, zvonění v uších

 • v oblasti očí a spánků je pociťována silná rozpínavá bolest

 • hořkost v ústech

 • nespavost, přemíra snů

 • podrážděnost, hněvivost

 • po vzplanutí hněvu nebo při psycho-emocionální zátěži se stav zhoršuje

 • jazyk je červený, povlak žlutý Obvyklý recept: Tian ma gou teng yin jia jian = směs zklidní játra, potlačuje hyperfunkci yang, čistí oheň, vypuzuje vítr.


2. Syndrom vyčerpání qi a krve:

 • výrazné závratě sílící při změně polohy těla nebo po nevelké fyzické zátěži

 • barva obličeje je bledá

 • nevůle, chybí iniciativa (duševní slabost), vysílenost

 • bušení srdce, nespavost

 • nechutenství, nadmuté břicho

 • tělo jazyka je bledé, povlak tenký, bílý Obvyklý recept: Gui pi tang jia jian = směs posiluje a vyživuje qi a krev, posiluje slezinu, vyživuje srdce.

3. Vyčerpání esence jing ledvin:

 • anamnéza onemocnění je dlouhodobá

 • slabost ducha, vysílenost

 • pacient neustále cítí nepohodu v bedrech

 • slabost v kolenou

 • nespavost, hojné sny

 • zapomnětlivost

 • sucho očí, snížená ostrost zraku

 • noční spermatorea, zvonění v uších

 • vypadávání zubů, návaly do obličeje v oblasti tváří

 • sucho v ústech a krku

 • při převládajícím nedostatku jin je jazyk je červený, povlaku málo,

 • při převládajícím oslabení jang se pozoruje bledost obličeje, chladné tělo a končetiny, jazyk je bledý, měkký, povlak bílý Obvyklý recept: Zuo gui wan jia jian = směs naplňuje yin, vyživuje ledviny, doplňuje množství morku, posiluje esenci jing.

4. Nahromadění vlhkosti a tan ve středním pásu:

 • pocit tíhy v hlavě se závratí

 • výrazný pocit nejasné a těžké hlavy

 • nejasné vidění, rozplývání obrysů

 • nevolnost

 • pocit tlaku na hrudi

 • nechutenství, rychlý pocit nasycení

 • neustálá potřeba spát, únava

 • povlak na jazyku je bílý, mastný Obvyklý recept: Ban xia bai zhu tian ma tang jia jian = směs vysouší vlhkost, odstraňuje tan, tiší játra, odstraňuje vítr.

5. Stagnace krve v hlavě:

 • závratě

 • bolest hlavy

 • zapomnětlivost, nespavost, bušení srdce

 • omezení emočních prožitků (depresivní stavy či dysforie)

 • zvonění v uších, snížení sluchu

 • tvář a rty jsou mírně namodralé

 • na jazyku jsou temné tečky, v těžších případech je celý jazyk cyanotický Obvyklý recept: Tong qiao huo xue tang jia jian = směs rozhýbe krev, odstraní stagnaci, vrací vědomí, odstraňuje bolest.


Bylinné směsi jsou velmi mocné, ale Načatoj (ruský lékař, který žil přes deset let v Číně) zdůrazňuje, že není možné spoléhat se jen na byliny. „Dnes u nás někteří pseudoléčitelé vycházející z postupů evropské medicíny čistě mechanicky předepisují pacientovi ty či ony byliny a zapomínají na to, že v péči zaměřené na ochranu zdraví musí první místo zaujímat celkový způsob života jedince a léčba až místo druhé. Někteří z nich připisují svým lektvarům východní původ i jakési okultní mystické vlastnosti. Ale nijak zvlášť se jim nedaří. Proč? Začněme tím, že smyslem léčby v tradiční čínské medicíně v žádném případě není pouhé mechanické přijímání léčiv TČM.


Z pohledu tradiční čínské medicíny nelze pacienta plně vyléčit jen „pilulkami a jehličkami“, protože samotnými těmito prostředky nelze obnovit harmonii jedince ani jeho soulad s okolním světem.


Čínská medicína je ve skutečnosti celý komplex metod, kterými se léčí tělo a zároveň i duch. V čínské medicíně se věnuje velká pozornost i pravidelnému cvičení, stravování a rozumnému způsobu života.


Další rady, tipy a doporučení najdete v kategorii "Články" - "Bolesti, akutní nesnáze, záněty".


Pro individuální diagnostiku a poradenství se můžete objednat přes kontaktní formulář níže, nebo na email tradicniterapie@gmail.com. Tradiční terapie nenahrazuje léčbu západním lékařem a informace uvedené na webu tradicni-terapie.cz nelze považovat za vědecky podložené. Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde.

Commentaires


bottom of page