top of page

Za bolestmi zad se často skrývají psychické potíže


Bolesti zad občas sužují více než 90 % z nás. Nejčastější příčinou je nejen dlouhodobé sezení, nedostatek pohybu či nadváha, ale také psychika. Stres a úzkost vyvolávají změny v napětí svalů, a to pak ovlivňuje v těle další tkáně, orgány a procesy.


Podle psychosomatické medicíny (ta zkoumá, jak psychika ovlivňuje vznik a průběh fyzických nemocí) může být příčinou potíží v oblasti šíje a horní hrudní a krční páteře právě úzkost. Zatímco u bolesti v oblasti beder a kříže jsou vyvolávajícím faktorem častěji

deprese. A ve stresu se mění balanční schopnosti, mohou nás proto bolet nohy," říká fyzioterapeutka doc. PhDr. Daniela Stackeová.


Psychosomatika, tedy provázanost duševních a tělesných projevů, hraje v bolestech pohybového aparátu velkou roli. „U člověka s neustálou stresovou zátěží, který je navíc

vnímavý ke svalovému napětí, je psychika, při vzniku například bolestí zad tou nejzásadnější příčinou. Nerada bych to ale generalizovala. Člověka mohou bolet záda i čistě proto, že má práci, při níž je v jedné statické poloze, a do toho má genetické dispozice ke vzniku bolestí zad, a psychika v tom hraje jen minimální roli. Jediné, co jde zobecnit, je fakt, že stres, úzkost a deprese se skutečně zásadním způsobem podílejí na napětí svalů a to hraje významnou roli ve vzniku bolestí zad,“ vysvětluje Stackeová.


Ženy obecně častěji trpí bolestmi v oblasti krční páteře, ramen a hrudníku, s čímž souvisejí i častější bolesti hlavy. Muži daleko více trpí bolestmi v bedrech. Což je ale spíše než psychikou dáno anatomickými a funkčními rozdíly v oblasti pohybového systému. Přesto se i u žen setkáváme s chronickými bolestmi v dolních úsecích páteře, a kdysi dokonce byly tyto obtíže psychosomatickou medicínou označeny termínem „larvované deprese“. O ní psychiatři mluví jako o maskované depresi.


Vědci už dospěli k jednoznačnému závěru, že když je člověk v napětí, ve stresu, jenž přechází do úzkosti, budou se balanční schopnosti zhoršovat, a to naprosto objektivně, čili tyto změny budou měřitelné. Je to jedno z možných vysvětlení toho, jak působí stres na náš pohybový systém.


Některé bolesti mohou souviset s dalšími orgánovými systémy. Například bolesti zad často souvisejí s trávicím traktem. Proto je potřeba vnímat tyto problémy v celkovém kontextu.


Proto i u bolestí zad je dobré zaměřit se nejen na tělo, ale i na psychiku. Správná terapie zasahuje nejhlubší struktury člověka a taková práce je srovnatelná s těžkou fyzickou dřinou. „V rámci této proměny je nutné uvědomit si, co v mém prožívání, chování a vztahování se k druhým lidem je, řekněme, anachronismus z dřívějšího období podmíněného výchovou a typem vztahu se svými rodiči. Naše psychika má tu vlastnost, že se vyhýbá úzkosti, nepříjemným pocitům. Neustále vyvažujeme vnitřní konflikty, které trvale máme. Terapie může vzorce chování změnit,“ uvádí psychoterapeut Hynek Forman.


Každý máme pro svůj život dané určité možnosti a psychoterapie je o tom, aby naše vnitřní psychologické prostředí zvládalo nevyhnutelná napětí a nejistoty elegantně a dovolilo nám naše předpoklady, vlohy, kapacity co nejvíce naplnit. Aby základ osobnosti každého byl ,,co nejvíce zpevněn", mohl tudíž ovlivňovat aktivně svůj život. Jde o to, aby lidé díky psychoterapii získali zralou a reálnou sebeúctu, měli schopnost vytvářet důvěrné vztahy, cítili se sami sebou, resp. stejní od začátku svého života až do přítomnosti. Aby měli k dispozici širokou škálu emocí a dokázali čas cítit jako svůj čas a ne jako neustálé plnění nároků práce, rodiny, společnosti, veřejného mínění, sportu, plánů atd., aby dokázali volný čas naplnit zevnitř plynoucí aktivitou a stejně tak schopností uvolnění,“ dodává Hynek Forman.


Při terapii se lékaři často zaměřují na emoce. „Emoce jsou nakažlivé, protože lidé jsou stádo. V případě nebezpečí je potřeba, aby se signál strachu šířil rychle, a lidský organismus k tomu má spoustu různých nástrojů, počínaje mimikou a konče potem strachu, který mimochodem smrdí úplně jinak než pot po fyzické námaze. Tyto signály nám slouží k tomu, aby celá smečka okamžitě věděla, co se děje. Člověk byl stvořen k tomu, aby žil v houfu, a záleží na tom, jestli se dostane do společenství pochmurného, nebo naopak radostného,“ tvrdí Radkin Honzák


Pokud se naučíte na problémy reagovat humorem, všemu se zasmát, je to zdaleka nejlepší způsob, jak zvládat stres.

Lidem, kteří trpí velkými úzkostmi a panikami, radíme, aby se emoci nesnažili přeprat, ale spíš se ji pokusili vypustit. Říkáme jim, ať si třeba sednou a zpaměti vypočítají, kolik je sedmnáct krát devět set padesát šest. Přesunou tak energii z amygdaly, která je centrem emocí, směrem k prefrontální kůře, která je naopak racionální. Začnou plánovat, a emoce tak postupně vyvane,“ popisuje Honzák.


Ale není třeba snažit se usilovně. Pozitivní myšlení má jednu velkou nevýhodu. Pokud se o něj pokoušíte a vaše psychické problémy navzdory tomu pokračují, cítíte se provinile, že se vám to nepodařilo. Člověk má přitom na selhání právo. Lidský mozek řeší svět kolem sebe metodou pokus omyl, takže jsou pro nás chyby přirozené. Čím víc se budeme snažit být dokonalí, tím víc budeme šlapat do louží.


Emoce jsou úplně za vším, u některých chorob je to zjevnější, u jiných méně. Někdy nám dokonce přivádějí i zcela falešné vzpomínky. Možná si vzpomínáte, že na vás někdy byli rodiče příliš přísní a zafixovali jste si, že to tak bylo stále. Přitom to bylo jen výjimečně. Ale v dětském světě se i z jedné věci může stát milion. Při sebeléčení je proto dobré uvědomovat si, že mnoho z toho, co jsme skálopevně přesvědčení, že se určitě stalo, se vůbec nestalo!


Emoce a myšlenky mají ohromnou moc. Jejich silou se dají vyléčit všechny disharmonie. Netrapte se, že dříve jste si přivodili nemoc, zaměřte se na svou proměnu, ne na výčitky. Radujte se z každého úspěchu na nové cestě. Zpočátku je nutná sebedisciplína v myšlení i v činech. Když si utvoříte silný mentální obraz a aplikujete ho na své tělo, po několika týdnech pocítíte změny a může se změnit i váš vzhled.


Každý má takové zdraví a život, jaký si utvořil vlastním vědomím, povahovými vlastnostmi, prací i podvědomím. Novému životnímu stylu musí člověk rozumět, ale musí si ho i zažít a oblíbit. Přivolávat si ho v myšlenkách i ve snech,“ říká léčitel Malachov, podle kterého tvrdé zkoušky vyvolávají nejprve zuřivost, ale pak potřebu dobra. Učí nás soucitu.


Při sebeuzdravování je třeba postupovat opatrně, akceptovat vlastní síly a rezervy organismu. Soustředit se na změnu myšlení, ale také na cvičení, dýchání a stravu. Soulad fyzických cvičení a mentálního naladění vede ke skutečnému souladu všech přírodních procesů a ke skutečnému upevnění zdraví. Ozdravování musí být komplexní, ne jednostranné. Právě jednostrannost je nejčastější příčinou neúspěchu.


Překonávání překážek se postupně zafixuje v organismu. Místo emocionální jizvy si organismus zapamatuje nové úspěchy.


Naučte se vidět pozitivně, hledejte na sobě i na druhých ty lepší vlastnosti, buďte tolerantnější. Je to cesta ke spokojenosti. Se sebou i se světem. Nemějte strach z chyb. Chyby jsou tu ale proto, abychom se poučili. Chyby jsou důležité! Postupujte pomalu – také nechcete po svých dětech, aby vše zvládly ihned. Naopak – pomalý postup je zárukou správného provádění a pozitivních návyků. Zkuste sami sebe více vnímat v přítomnosti, pozorujte se. To se daří nejlépe, pokud vždy děláte jen jednu činnost (když jíte, soustřeďte se jen na jídlo apod.). Nestyďte se za své temné stránky. Naučte se vyrovnávat se svými zlými stíny. Má je každý z nás!


Další rady, tipy a zajímavosti najdete v kategorii "Články".Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně. Jako certifikovaná terapeutka vám ráda pomohu na vaší cestě ke spokojenosti. Na osobní diagnostiku a poradenství se můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailem tradicniterapie@gmail.com, případně telefonicky 608770506. Vše o nabízených službách (TČM diagnostika, fytoterapie, dietetika, akupresura, tuina atd.) Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde.


Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Cílem je seznámení se s tradičními metodami a možnostmi podpory zdraví, osvěta veřejně dostupných poznatků či odborných studií, nejde o propagaci konkrétních výrobků ani prodej doplňků stravy. Jen bylinná léčba a změna jídelníčku nemůže dle legislativních norem nahradit léčbu západní medicínou. Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá, ale její pozitivní vliv pocítíte již po pár dnech či týdnech.Comments


bottom of page