top of page

Účinná terapie pomocí práce s dechem


Únava, vyčerpání, úzkost – přesto, že se máme dobře, máme v našem prostředí dost potravy, máme střechu nad hlavou apod., stále více lidí strádá nedostatkem energie. Možnou příčinou je mimo jiné i špatná látková výměna kvůli nesprávnému způsobu dýchání. Podle některých teorií lidé s nedostatkem energie špatně dýchají, jejich dýchání je povrchové a stažené. Nedostatečné dýchání není jevem vědomým, nýbrž výsledkem chronického svalového napětí, které tělu překáží v dýcháni. Toto napětí se objevuje ve svalstvu brady, krku, svalech ramen, hrudníku a zádovém svalstvu, svalstvu břicha i svalstvu v pánevní oblasti a je výsledkem emocionálních konfliktů, které mohou zasahovat až do našeho dětství a jež mají blokovat a kontrolovat ty impulzy, s nimiž se člověk nechce vyrovnávat.


Např. napětí ve žvýkacích svalech má „zkrotit" potřebu kousnout a sát, zatímco napětí ve svalech krku má odvrátit impulz udeřit, to znamená napadnout druhého člověka. Takové a podobné impulzy jsou nejen tlumeny, nýbrž dokonce i vytlačovány z našeho vědomí, čímž se má zredukovat intenzita těchto emocí: člověk nemá potřebu uhodit, protože není rozhněvaný, nepotřebuje plakat, poněvadž není smutný, netouží dotýkat se druhého člověka, neboť necítí žádnou lásku,“ uvádí psychoterapeut Alexander Lowen.

Emoce jsou redukovány, když je hladina energie na nízké úrovni. Dětí se naučí již velmi brzo, že bolestivé pocity lze potlačit nebo zeslabit tím, že se zadržuje dech.

O významu dechu se mluví od pradávna. Dechem se dají řešit emoce i nemoce. O to se opírají i psychosomatici.Člověk, který hluboce neprodýchává, ukrajuje život svému tělu. Když se nepohybuje uvolněně, překáží životu svého těla. Jestliže hluboce neprociťuje, nespojuje se s životem svého těla. A pakliže omezuje sebevyjádření, omezuje jeho život. Řada lidí pak kráčí celým svým životem s omezeným množstvím energie a citu.

„Bioenergetika chce člověku pomoci otevřít se životu a lásce. Není to lehká úloha. Srdce je chráněno svojí kostěnou pevností, hrudním košem, a kdo se k němu přibližuje, musí překonat silné psychologické i fyzické bariéry. Chceme-li dosáhnout svého cíle, musíme těmto obranným mechanismům porozumět a zpracovat je,“ popisují příznivci psychosomatiky.

Kdo žije se zavřeným srdcem, jako by se vydal na plavbu vyhlídkovou lodí po moři a pobýval v podpalubí. Netuší a nechápe nic z významu dobrodružství, vzrušení a velkoleposti života.

Člověk, který se bojí pociťovat emoce, potlačuje je a tak vytváří svalové napětí, jež zabraňuje, aby v dotyčných částech těla docházelo k proudění vzruchů anebo spontánním pohybům. Lidé potlačují svůj strach častokrát proto, že na ně působí doslova ochromujícím účinkem. Potlačují svůj vztek, protože je nebezpečný, a své zoufalství, poněvadž zbavuje odvahy. Potlačují také prožívání bolesti, např. bolesti z nesplněného přání apod.

Duch a životní síla jsou spolu spojeny. Životní síla člověka je určována tím, jak je čilý, jak silně vibruje, jaké má vnitřní napětí, kolik má energie. Spojitost mezi energií a životní silou je bezprostřední. Životní síla uvnitř organismu se manifestuje zejména v sebevyjádření dotyčného. A životní síla organismu je často srovnávána s dechem.

Jedna ze základních tezí psychoanalytika Wilhelma Reicha zněla, že „Při všech neurotických problémech hrají roli sexuální úzkosti“. Uvádí mnoho příkladů ze své praxe, kde vysvětluje, jak je důležité mít sám k sobě vztah realistický a bez blokád. Je třeba si uvědomit, že žádný člověk není dokonalý. Zbavit se iluzí. Smířit se s tím, že určitá míra bolesti k životu patří, že není možné být neustále jen perfektně šťastný. Ale můžeme bolest minimalizovat. Nevyžadovat od života spravedlnost, nestavit se do role soudce, který ví, co je správné a co ne. Řešit své záležitosti přijetím skutečností, smířením se s nimi. Mít vztah se svým stínem. Z nevydařených činů vytěžit maximum tím, že na nich najdeme pozitivní význam a dáme jim tak smysl. Pak budou všechny události hodnotné.

To všechno se zdá být složité. Mnohdy jsme zahlceni poučkami a radami. Jak to však v reálném životě udělat?

  1. změňte stravu

  2. začněte pořádně dýchat

  3. pište si deník


Změna stravy vám pomůže získat více životní síly. Konkrétní doporučení poradí celostní terapeut, případně inspirujte se jídelníčkem zde.


Při osobní konzultaci vám ráda pomohu vyřešit stravovací návyky, poradím vám, jak prohloubit svůj dech a navázat lepší kontakt se svým tělem a vysvětlím, jak si psát deník, aby plnil psychoterapeutickou roli a pomohl vám lépe komunikovat se svým nitrem a podvědomím.


Základ dechových praktik najdete na youtube, můžete si od lékaře nechat předepsat návštěvu fyzioterapeuta (hradí pojišťovna) nebo se metodu správného dechu naučte podle těchto videí:Na webu www.masaze-romana-farna.cz a na webu www.cviq.cz najdete o správném dýchání a úlevě od bolesti zad mnohem více.
Podle psychoterapeuta Alexandra Lowena je kromě dechu důležitý také růst, ale ten bez uvolněného dýchání není uspokojivý.

„Život sám je procesem růstu, jenž začíná růstem těla a jeho orgánů, rozvojem motorických schopností, pokračuje získáváním vědomostí i rozšiřováním vztahů a končí sumou zkušeností, kterou nazýváme moudrostí. Tyto jednotlivé aspekty růstu se kříží, protože život a vývoj se odehrávají v přírodním, kulturním a sociálním prostředí. Proces růstu je sice kontinuální, ale nikdy ne rovnoměrný,“ vysvětluje.

Existují období „klidu“, v nichž dochází k zpracovávání zkušeností a ve kterých se organismus připravuje na svůj nový rozmach. Každý rozvoj vede k novému vrcholu či vyvrcholení a poskytuje to, čemu říkáme zkušenost z dosažení vrcholu. Ta musí být znovu integrována do osobnosti, aby se mohla dále rozvíjet a dotyčný dosáhl stavu moudrosti.


„Štěstí je uvědomování si růstu,“ dodává s tím, že většina lidí chodí na terapii, protože pociťují, že jejich růst stagnuje. Bezpochyby mnoho pacientů očekává, že léčba pomůže uvést tento proces znova do chodu. A terapie toho může opravdu docílit, umožňuje-li nové zážitky a odstraňuje-li nebo zmenšuje-li všechny blokády a překážky, které zpracovávání zkušeností znemožňují.

I tím se zabývá bioenergetika, což je terapeutická metoda, která člověku pomáhá, aby se znovu setkal se svým tělem a aby co možná nejvíce vychutnal život svého těla. Toto kladení důrazu na tělo se samozřejmě také vztahuje na sexualitu, jež představuje jednu ze základních funkcí. Mimoto se vztahuje i na ještě základnější funkce, jako je dech, pohyb, emoce a sebevyjádření.


Každý člověk je jedinečný a je třeba ke každému přistupovat individuálně. Jako certifikovaná terapeutka vám ráda pomohu na vaší cestě ke spokojenosti. Na osobní diagnostiku a poradenství se můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailem tradicniterapie@gmail.com, případně telefonicky 608770506. Vše o nabízených službách (TČM diagnostika, fytoterapie, dietetika, akupresura, masáže tuina, shiatsu atd.) Vše o nabízených službách a cenách se dočtete zde.

Upozornění: Informace uvedené na tomto webu www.tradicni-terapie.cz jsou pouze informativní a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Cílem je seznámení se s tradičními metodami a možnostmi podpory zdraví, osvěta veřejně dostupných poznatků či odborných studií, nejde o propagaci konkrétních výrobků ani prodej doplňků stravy. Jen bylinná léčba a změna jídelníčku nemůže dle legislativních norem nahradit léčbu západní medicínou. Tradiční medicína je velmi úspěšná v případě dobře nastolené spolupráce. Někdy je léčba dlouhodobá a je třeba hodně investovat i do bylinných směsí, ale pak pozitivní vliv pocítíte již po pár dnech či týdnech.


Comentarios


bottom of page